Πύργος: Μοναδικά αυτοκίνητα μιας άλλης εποχής ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πλατεία της πόλης (PHOTOS)

Ο Σύλλογος Φίλων Ιδιοκτητών Παλαιών Οχημάτων Πελοποννήσου (Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.) διοργάνωσε εκδήλωση διαμαρτυρίας το «Greek Classics: The Final Countdown» για κλασικά / …

Όλη η επικαιρότητα