Γ. Στεργιούλης: “Αναγκαίες οι θεσμικές παρεμβάσεις για την μετάβαση της Χώρας σε παραγωγικό μοντέλο”

Να δοθεί άμεση προτεραιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα αξιοποιήσει τη θετική οικονομική συγκυρία …

Όλη η επικαιρότητα