Οι εγκέφαλοι των μαθητών σε μια τάξη μπορούν να «συγχρονιστούν» – Πότε γίνεται αυτό

Τάξη που προσέχει σημαίνει συγχρονισμένοι εγκέφαλοι. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας διεθνούς επιστημονικής έρευνας, με ελληνική συμμετοχή, η οποία …

Όλη η επικαιρότητα