Παράταση έως τις 10 Απριλίου για υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών, έτους 2016, μέχρι και τη …

Όλη η επικαιρότητα