Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών που συνδέει φοιτητές με τη βιομηχανία

Η εκπαιδευτική πρωτοβουλία Teaching Factory, δηλαδή η πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες, δίνει τεράστια πλεονεκτήματα στα ελληνικά εκπαιδευτικά …

Όλη η επικαιρότητα