Μήνυμα Γραμματέα Παιδείας Νέας Δεξιάς Αθανάσιου Κατσίμπελη για τους Τρεις Ιεραρχές

Οι Τρεις Ιεράρχες και η στοχευμένη αποχριστιανοποίηση της Παιδείας μας Η Παιδεία πρέπει να είναι «δρόμος απελευθέρωσης και όχι διαδικασία …

Όλη η επικαιρότητα