Βάρδα: Ο δρόμος της ταλαιπωρίας…

Τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής, στη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων, στη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας …

Όλη η επικαιρότητα