Στο Mediterranean Online Forum 2020 ομιλήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δρ. Αυγερινοπούλου

Στην ανάγκη ανάληψης περισσότερων δράσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας και τη διάχυση των καλών πρακτικών αναφέρθηκε η Πρόεδρος …

Όλη η επικαιρότητα