Θόδωρος Βλαγκούλης: Όχι «πανηγύρια» για τη Νέα Πτέρυγα του Νοσοκομείου Αμαλιάδας που έπρεπε ήδη να λειτουργεί…

Χρειάζεται πραγματικό ενδιαφέρον και γιατροί προς κάλυψη αναγκών Στο Νοσοκομείο της Αμαλιάδας θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και πιο …

Όλη η επικαιρότητα