Πύργος: Ιστορική στιγμή για την Ώλενα – Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του ακινήτου Ντινάκη

Τα συμβόλαια της μεταβίβασης του ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Ωλένης, το οποίο η τοπική κοινότητα θα χρησιμοποιήσει ως πολιτιστικό …

Όλη η επικαιρότητα