Πώς να διατηρήσετε το βούτυρο

Το διάστημα για να καταναλώσετε το βούτυρο δεν πρέπει να ξεπερνάει τους 1-2 μήνες από το άνοιγμα της συσκευασίας. Φυλάσσεται …

Όλη η επικαιρότητα