Τarte flambé, η αλσατική πίτσα

Πηγή: olivemagazine