Οικονομία

Taxisnet: Πότε βγαίνει εκτός λειτουργίας, για πόσο και γιατί

Το Taxisnet θα τεθεί εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή (24.1.2020) στις 16:00 το απόγευμα έως και το Σάββατο (25.1.2020) στις 10:00 το πρωί για εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

Όλη η επικαιρότητα