Αρθρογραφία

Τέχνη: Ο βορράς μας!

Άρθρο της Άννας Κυριακοπούλου.
Ακούστε το άρθρο

Ο σκοπός που υπηρετεί η τέχνη, αν µπορούσε να εξηγηθεί µε απλή γλώσσα, θα ήταν, ενδεχοµένως, κυρίως αυτός: Η δηµιουργία ενός καθαρού και ιερού χώρου µέσα µας όπου µπορούµε να ξεκουραζόµαστε, όπως έλεγε ο Ματίς που ήθελε η τέχνη του να λειτουργεί σαν µια αναπαυτική πολυθρόνα για το βλέµµα.

Η τέχνη, όταν προσεγγίζεται από καρδιάς και µε διάθεση να επικοινωνηθεί, όχι να διδαχτεί, µπορεί να λειτουργήσει σε πολλά παράλληλα επίπεδα στον ψυχισµό µας: Μπορεί να ενθαρρύνει, να επιβεβαιώσει, να ησυχάσει και να παρηγορήσει.

Ο κοινωνός της εικόνας, της µουσικής, ενός θεατρικού ή γλυπτού µπορεί να ταυτιστεί µαζί της. Πολλές φορές οι συµµετέχοντες σε προγράµµατα επιµόρφωσης, οι φοιτητές, οι µαθητές µας, δακρύζουν, γελούν, ανταλλάσσουν εµπειρίες, µοιράζονται φόβους και ανησυχίες ή απολαµβάνουν µεγαλόφωνα την τέχνη, γιατί συνειδητοποιούν ότι µπορεί να χτίσει νέα δωµάτια στο µυαλό τους, να διευρύνει τους πνευµατικούς, αισθητικούς ορίζοντές τους, να εκλεπτύνει τη γεύση τους ώστε το πρόχειρο και γρήγορο φαγητό της συχνά πεζής πραγµατικότητας να µην τους χορταίνει πια. Η τέχνη είναι τροφή για την ψυχή, είναι το κλειδί για να βρει κανείς τον εαυτό του, να απολαύσει, να εµβαθύνει, να ευφρανθεί, να ζήσει ολοκληρωµένα.

Όσοι παρακολουθούν µαθήµατα τέχνης ταυτίζονται µε τις ζωές και τις διαδροµές των καλλιτεχνών και µε το τέλος των προγραµµάτων και των µαθηµάτων πολύ συχνά θεωρούν ότι οι συναισθηµατικοί ορίζοντες τους έχουν διευρυνθεί, ότι η ζωή έχει µεγαλώσει. Η τέχνη συµβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια ενηλίκων και παιδιών, καθώς βοηθά στον εικαστικό γραµµατισµό, στη διαµόρφωση της οπτικής αντίληψης, της προσωπικής αισθητικής και της συνειδητοποίησης της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς.

Βοηθά στην συνειδητοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου των µουσείων και της συµβολής τους στη δια βίου µάθηση προκειµένου να κατανοηθεί η µεγάλη σηµασία της πνευµατικής καλλιέργειας.

Επίσης, µπορεί να προσφέρει ιδιαιτέρως πολλά στους ενήλικες, καθώς πέρα από την εξοικείωση και εµβάπτισή τους στην τέχνη, µπορεί να αποτελέσει µια σοβαρή και δηµιουργική απόδραση από την καθηµερινότητα, τα προβλήµατα και τα άγχη που τους κατατρέχουν και να προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στην ψυχοσυναισθηµατική τους ισορροπία. Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι ακόµη τα οφέλη για τα ηλικιακά µεγαλύτερα άτοµα, ένας µεγάλος αριθµός των οποίων παρακολουθεί επιµορφωτικά σεµινάρια.

Μέσα από την επαφή µε την τέχνη επιτυγχάνεται πνευµατική εγρήγορση, η κοινωνικότητα και η καλλιέργεια κάποιων δεξιοτήτων, η ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας, η ανάγκη που νιώθουν να αισθάνονται χρήσιµοι συνεισφέροντας και η ανάγκη που νιώθουν για επιρροή, ότι δηλαδή µπορούν να γίνουν φορείς κοινωνικής προσφοράς και αλλαγής. Κυριότερο, ωστόσο, όφελος είναι η επικοινωνία, ο διάλογος  και η επαφή µέσω της τέχνης µε άλλους ανθρώπους.

Το στοιχείο που περισσότερο από όλα θα ήταν ωφέλιµο να καταδειχθεί και να αναδειχθεί είναι ότι η τέχνη λειτουργεί θεραπευτικά, ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και επικοινωνίας. Δεν υφίσταται, τα χιλιάδες χρόνια που υπάρχει, για λόγους διακοσµητικούς.

Όταν ο θεραπευτικός, φροντιστικός, παρηγορητικός ρόλος της γίνεται αντιληπτός από τους κοινωνούς της, αλλάζει η προσέγγισή τους, αλλάζει το σηµείο όρασης και επαναπροσδιορίζεται ο εσωτερικός τους χώρος. Ανάλογα µε την κατάσταση και τη στιγµή µας στο συναισθηµατικό και κοινωνικό χωροχρόνο, ανάλογα µε το τι αντιµετωπίζουµε και πως είναι διαµορφωµένο το εσωτερικό µας τοπίο, η τέχνη µπορεί να σταθεί συνοδοιπόρος, σύντροφος και σταθερή αναφορά, µπορεί να είναι ο βορράς µας, µια εσωτερική πυξίδα πάντα συντονισµένη µε τις ανάγκες µας. Η τέχνη µάς αφορά όλους!!!

Όλη η επικαιρότητα