Ηλεία Περιβάλλον Πολιτική

Θεόδωρος Σκυλακάκης: «Οι χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας στηρίζονται σε μη ρεαλιστικές υποθέσεις»

«Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο, αλλά απαιτεί πληθώρα μεμονωμένων αντιπλημμυρικών έργων, που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο»
Ακούστε το άρθρο

Των Γ. Ηλιοπούλου & Γ. Τσουκαλά 

Σοβαρό και ουσιαστικό σχεδιασμό, πλήρως προσαρμοσμένο στα σημερινά κλιματικά και εδαφικά δεδομένα, απαιτείται πλέον, μετά και την φονική κακοκαιρία που χτύπησε και δοκιμάζει ακόμα τη Θεσσαλία, στην αντιπλημμυρική θωράκιση, ενώ ακόμα πιο απαραίτητη είναι η συνεργασία μεταξύ των υπουργείων και των κρατικών φορέων και η διανομή ξεκάθαρων ρόλων. 

Με αφορμή τα παραπάνω ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, τόνισε όσον αφορά τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, τπως οι χάρτες επικινδυνότητας είναι χρήσιμοι, ωστόσο θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να προσαρμόζονται σε ρεαλιστικά δεδομένα. 

«Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός που έχει η χώρα στηρίζεται στα πλέον πρόσφατα (από το 2018) Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) περιλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, που δίνουν μία ένδειξη μόνο για το που θα γίνουν οι πλημμύρες.  Η ένδειξη είναι μεν χρήσιμη, αλλά αυτή η χρησιμότητά της είναι πεπερασμένη, καθώς οι χάρτες στηρίζονται στη μη ρεαλιστική υπόθεση ότι το νερό πέφτει ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές και με σταθερό ρυθμό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνει την εξαιρετικά σημαντική διάσταση των φερτών υλικών. 

Οι στατικοί αυτοί χάρτες αντί για δυναμικά μοντέλα πρόβλεψης, η έλλειψη μέτρων πρόληψης για ανθεκτικότητα παραγωγικών δραστηριοτήτων έναντι μεγάλων πλημμυρικών φαινομένων και η έλλειψη συνεκτικότητας, ώστε το δίκτυο αντιπλημμυρικών έργων να λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο, ήταν οι αντικειμενικές αδυναμίες των σχεδίων εκείνων. Σε σχέση με την συνεκτικότητα, πρέπει να συνειδητοποιηθεί ότι ένα αντιπλημμυρικό σύστημα, που περιλαμβάνει μία ολόκληρη λεκάνη απορροής ή πολλές συνδεδεμένες λεκάνες απορροής, είναι τόσο ισχυρό όσο το πιο αδύναμο σημείο του, από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας που προσφέρει το δίκτυο των αντιπλημμυρικών έργων. 

Η αντιπλημμυρική προστασία δεν αφορά ένα μεμονωμένο έργο, αλλά απαιτεί πληθώρα μεμονωμένων αντιπλημμυρικών έργων, που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο για την κάλυψη της λεκάνης απορροής και η υλοποίησή τους έχει απαιτήσει δεκαετίες και έχει γίνει με πολύ μεγάλο κόστος» δήλωσε ο κ. Σκυλακάκης, προσθέτοντας πως η αλλαγή επιπέδου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, ανεξαρτήτως σε πιο επίπεδο πρέπει να γίνει, αφήνει τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση όλων των έργων που αφορούν σε μία λεκάνη απορροής, σε μεγάλο βαθμό, πιο κοντά στο προηγούμενο παρά στο επόμενο, επίπεδο, από πλευράς προστασίας την οποία προσφέρει.

Αδυναμία του ελληνικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων 

Αναφερόμενος στην πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και φορέων που επιμελούνται την υλοποίηση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σημείωσε ότι είναι μία δομική αδυναμία του ελληνικού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, καθώς οι φορείς έχουν διαφορετικές ικανότητες και επίπεδα αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η υλοποίηση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού είναι τόσο ικανοποιητική όσο ο πιο αδύναμος φορέας της. Ακόμα, σχετικά με την κλιματική κρίση υπογράμμισε ότι έχει δύο χαρακτηριστικά: «Πρώτον, για τα επόμενα 30 τουλάχιστον χρόνια είναι μη αναστρέψιμη και πιθανώς επιδεινούμενη, με φαινόμενα που δεν υπήρχαν στους προηγούμενους αιώνες. Δεύτερον, για το μέγεθος αυτών των φαινομένων υπάρχει πολύ σημαντική αβεβαιότητα, καθώς τα κλιματικά μοντέλα είναι ακόμη ατελή. Συνεπώς, ο σχεδιασμός μας θα πρέπει να γίνεται με την υπόθεση ενός δυσμενούς, ρεαλιστικού σεναρίου». 

Κάνοντας μια αναδρομή στις ενέργειες της κυβέρνησης της προηγούμενη τετραετία, για να αντιμετωπίσει την καινούρια πραγματικότητα όσον αφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα, ο Θεόδωρος Σκυλακάκης δήλωσε ότι κινήθηκε προς δύο κατευθύνσεις. «Καταρχάς, επένδυσε σε σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, μετά τον Ιανό, τα οποία βρίσκονται σε διάφορους βαθμούς υλοποίησης, ενώ παράλληλα ξεκίνησε την ενοποίηση της πολιτικής σε ότι αφορά στην παρακολούθηση των θεμάτων των υδάτων, παρά τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τη θεσμοθέτηση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και τον προγραμματισμό της μεταρρύθμισης στα θέματα των παρόχων υπηρεσιών ύδατος όπως οι ΔΕΥΑ και οι ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ». 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σκυλακάη, ο ερχομός μίας πλημμύρας που συμβαίνει 1 φορά στα 1.000 χρόνια, που δεν είχε προβλεφθεί, αλλάζει τα υδρολογικά δεδομένα της χώρας και απαιτεί μία συνολική αναθεώρηση του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, που θα λαμβάνει υπόψη ότι: 

Α) Πρέπει να βελτιώσουμε τα κλιματικά μοντέλα, για να αποκτήσουμε μία ασφαλέστερη -κατά το δυνατόν- πρόβλεψη για τη συχνότητα των «υπερ-πλημμυρών» στις επόμενες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, πρέπει (παράλληλα με την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης χαρτών επικινδυνότητας, που αποτελεί και νομική μας υποχρέωση) να περάσουμε από τους στατικούς χάρτες πλημμύρας σε δυναμικά μοντέλα πρόβλεψης και παρακολούθησης πλημμυρών, με προτεραιότητα στις πιο επικίνδυνες περιοχές. 

Β) Πρέπει το όποιο επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας αποφασιστεί (π.χ. πλημμύρες που συμβαίνουν κάθε 50 χρόνια, με βάση τα νέα κλιματικά δεδομένα), να διασφαλιστεί -με αντιπλημμυρικά έργα και σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας- ότι υπάρχει παντού, λειτουργεί αποτελεσματικά και υλοποιείται στο πλαίσιο ενός αυστηρού σχεδιασμού (χρονοδιαγράμματα, ποιότητα εκτέλεσης και ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων πλημμύρας). 

Γ) Θα πρέπει να εισαχθεί στο σχεδιασμό μας, κατά προτεραιότητα, η έννοια της ανθεκτικότητας και να υποστηριχθεί με πολύ σημαντικούς πόρους. Και η ανθεκτικότητα αφορά τόσο το χρονικό διάστημα, που χρειάζεται για να ανέβει το επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας όσο και για να διαχειριστούμε φαινόμενα που μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, στο περιβάλλον αβεβαιότητας στο οποίο έχουμε εισέλθει. Πρώτα από όλα, ο σχεδιασμός μας θα πρέπει να προστατεύει κατά απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή. Επιπλέον, η έννοια της ανθεκτικότητας είναι εγγενής στη νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κλιματική κρίση (Πράσινο Βιβλίο για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και Οδηγία 2022/2557) και περιλαμβάνει ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών, που μπορεί να πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ανθεκτικότητας, από το επίπεδο αντιπλημμυρικής ανθεκτικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές αυτές θα πρέπει να αντέχουν σε πλημμύρες π.χ. 1.000 ετών, ακόμα και αν το γενικό επίπεδο του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού είναι χαμηλότερο. Ακόμη, ο σχεδιασμός πρέπει να αφορά και σε παραγωγικές υποδομές και δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

«Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού απαιτεί χρόνο για μελέτη. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει να ξεκινήσει και να υλοποιηθεί με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι απλούστατα δεν γνωρίζουμε πόσο χρόνο έχουμε» κατέληξε ο υπουργός. 

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην Ηλεία

Για το θέμα του αντιπλημμυρικού σχεδιασμού και θωράκισης η εφ. «Πατρίς» απευθύνθηκε και στους βουλευτές Ηλείας, οι οποίοι και κατέθεσαν τις δικές του προτάσεις.

Ανδρέας Νικολακόπουλος – Βουλευτής Ν.Δ. 
Απαιτείται σχέδιο, συνεργασία και σωστή διαχείριση
Ο Ανδρέας Νικολακόπουλος, Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλά σε πάνελ κατά τη διάρκεια των εργασιών του «Olympia Forum IV: Ποιες είναι οι προκλήσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο», στην Αρχαία Ολυμπία, Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023. Το Olympia Forum IV διεξάγεται από τις 22 έως τις 24 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία. ΑΠΕ-ΜΠΕ/OLYMPIA FORUM/ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ

Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία μας έχει συνταράξει και μας έχει προβληματίσει όλους. Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση  για να μην αντιμετωπίσουμε ανάλογη καταστροφή στο μέλλον. Η Ηλεία έχει υποστεί αρκετές φορές στο παρελθόν ζημιές εξαιτίας των  ακραίων καιρικών φαινομένων και πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα αντιπλημμυρικά έργα δεν πρέπει να γίνονται αποσπασματικά, χωρίς συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται με την συμμετοχή των ειδικών, οι οποίοι γνωρίζουν καλύτερα. Είναι καθοριστικής σημασίας η κατάθεση της άποψής τους για την πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. 

Μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το 2021 στην Ηλεία, διατέθηκαν από το κράτος αρκετά χρήματα για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που είχαν πληγεί από τις πυρκαγιές, και κυρίως στον Αλφειό ποταμό. Κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί είτε μέσω της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε απευθείας στους Δήμους. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί , πολλά που εκτελούνται και αρκετά  τα οποία θα εκτελεστούν .

Πέραν αυτού όμως, θα πρέπει να  επανεξετάσουμε και να έχουμε μία σφαιρική προσέγγιση στο θέμα της διαχείρισης των νερών μας. Θυμόμαστε όλοι τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στον κάμπο της Ηλείας το 2021. 

Μέχρι σήμερα οι υποδομές μας είχαν έναν ήπιο θα έλεγα προσανατολισμό, με την κλιματική κρίση όμως διαπιστώνουμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, εκδηλώνονται πλέον πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα και κατά συνέπεια πρέπει να δούμε συνολικά και ορθολογικά το θέμα, όπως προανέφερα και σε συνδυασμό με την διαχείριση των νερών μας και σε συνεργασία με τους ΟΕΒ. 

Έχει σημασία σε όλα τα στάδια να συμμετέχει σωστά και η Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια που διατίθενται γι’ αυτό το σκοπό. Με τη  συνεργασία και τη σωστή δουλειά όλων πιστεύω ότι θα έχουμε ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο στο νομό μας όσο και σε όλους τους νομούς της χώρας μας».

Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου – Βουλευτής Ν.Δ. 
«Η ‘’αποκατάσταση’’ (restoration) των οικοσυστημάτων είναι η λέξη – κλειδί»

Εδώ και αρκετά χρόνια και ως Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής έχω αναδείξει την αδήριτη ανάγκη υλοποίησης έργων αποκατάστασης των φυσικών υποδομών που είναι κρίσιμες για την οικολογική ισορροπία, καθώς έτσι θα μπορέσει να μειωθεί η ένταση των φυσικών φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προστασία της λιμνοθάλασσας του Κοτυχίου και κυρίως την αποκατάσταση του οικοσυστήματός της και δη του λώρου που παρουσιάζει σημαντική διάβρωση, με αποτέλεσμα να σημειώνονται στην περιοχή έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουν δε αναληφθεί ενέργειες για την προσαρμογή και των νέων έργων στις νέες ανάγκες που επιτάσσει η κλιματική κρίση, όπως για την Ε.Ο. Πατρών – Πύργου, όπου έχει τεθεί στο Υπουργείο Υποδομών η ανάγκη επαναξιολόγησης της υδρολογικής μελέτης για τη «θωράκιση» των αστικών περιοχών και των τοπικών κοινοτήτων της Βουπρασίας έναντι των πλημμυρικών φαινομένων που είναι ιδιαίτερα έντονα και συχνά στην περιοχή. Οι βάσεις έχουν τεθεί και για την εκπόνηση και υλοποίηση Master Plan για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τα συναρμόδια Υπουργεία. Είχα εισηγηθεί δε στο Υπουργείο Υποδομών την ανάγκη «θωράκισης» του Φράγματος Πηνειού και αξιοποίησης της Λίμνης Καραμανλή και η σχετική μελέτη για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της υδρολογικής λεκάνης έχει ήδη υπογραφεί με προϋπολογισμό 8,6 εκατ. €. Ανάλογη είναι και η μέριμνα για το φράγμα Αλφειού, όπου η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαθέσει σημαντικό ποσό σε έργα αποκατάστασης, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ένταξη και αυτού του ποταμού σε Master Plan για τη διαχείριση των υδάτων, της κοίτης και του δέλτα του ποταμού. 

Συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, Υπουργείο, Δήμοι, Περιφέρεια και ΤΟΕΒ, για την κατασκευή των κρίσιμων υποδομών ύδατος και την υλοποίηση των απαραίτητων προληπτικών έργων (όπως καθαρισμοί και παρεμβάσεις για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων), αλλά και έργων αποκατάστασης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Η πρόληψη, η καλή προετοιμασία και ο σχεδιασμός, η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η συνεργασία όλων των συναρμόδιων φορέων, καθώς και η ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, αποτελούν σημαντικό τμήμα της αποφυγής της έντασης των φυσικών φαινομένων. 

Όπως έχει δείξει και η εμπειρία από τις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων, η «αποκατάσταση» (restoration) των οικοσυστημάτων είναι η λέξη – κλειδί τόσο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όσο και για την μείωση της έντασης των φυσικών και ενίοτε ανθρωπογενών καταστροφών, όπως και ο σεβασμός στις οικολογικές λειτουργίες των οικοσυστημάτων.

Δημήτρης Αβραμόπουλος – Βουλευτής Ν.Δ. 
«Η Πολιτεία οφείλει να κινηθεί με γρήγορους ρυθμούς»

 Οι  ασύλληπτες εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία επιβεβαιώνουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο, ότι τα αντιπλημμυρικά έργα αποτελούν κρίσιμες υποδομές πρόληψης.  Η κλιματική κρίση έχει μπει στη ζωή μας, απαιτώντας δράσεις, εγρήγορση, μέτρα, κατευθύνσεις και, κυρίως, πρόληψη. Η αποτελεσματική οχύρωση και προστασία της κάθε περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελεί ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας και σημασίας.

Η αλλαγή του κλίματος εγείρει τον προβληματισμό αν οι υποδομές των προηγούμενων δεκαετιών είναι επαρκείς, αν οι πόλεις είναι ανθεκτικές και θωρακισμένες και αν απαιτείται άμεσα αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Η προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα είναι πλέον επιτακτική.

Επιβάλλεται στοχευμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός, με  βάση τις οδηγίες που θέτει η  Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας και της Δυτικής Ελλάδας (όπου την περασμένη τετραετία επενδύθηκαν χρήματα άνω των 70 εκ. ευρώ σε αντιπλημμυρικά έργα και έργα αποκατάστασης, καθαρισμού και οριοθετήσεων για ποτάμια, χειμάρρους και υδατορέματα)  τόσο στην ορεινή όσο και στην πεδινή ζώνη.

Πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα είναι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους  Πολιτεία και Αυτοδιοίκηση οφείλουν να στηριχτούν για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των υποδομών, έτσι ώστε να αντέχουν πολύ μεγαλύτερες πλημμύρες.

Παράλληλα ήδη επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση όσων προβλέπει το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» με στόχο την ολική αναβάθμιση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας στην Ελλάδα.  Μάλιστα από τα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να εκκινήσουν οι διαγωνισμοί για την αναβάθμιση και ενίσχυση των μετεωρολογικών σταθμών και για την προμήθεια μετεωρολογικών ραντάρ.

Διονύσης Καλαματιανός – γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ  – Π.Σ. , βουλευτής Ηλείας 
 «Πρόληψη και αντιμετώπιση για να αποφύγουμε νέες τραγωδίες»

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά βιώσαμε τον θρήνο και την καταστροφή. Οι αλλεπάλληλες πλημμύρες στη Θεσσαλία και στην Εύβοια άφησαν πίσω τους όλεθρο, αναδεικνύοντας συνάμα το τεράστιο έλλειμμα της Πολιτείας να προστατέψει ζωές, περιβάλλον και περιουσίες.

Τη στιγμή που ολόκληρες πόλεις βυθίζονται κάτω από χιλιάδες τόνους λασπόνερων, η κυβέρνηση και οι υπεύθυνοι ψάχνουν για δικαιολογίες, φορτώνοντάς τα όλα στην κλιματική αλλαγή. Ουδείς μπορεί να διαφωνήσει ότι είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, που επιφέρει συχνές καταστροφές. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την ανεπάρκεια και την αδράνεια του κρατικού μηχανισμού. Το αντίθετο, μάλιστα, οφείλει να μας αφυπνίσει και να μας κάνει να δράσουμε για να έχουμε μια ισχυρή θωράκιση. 

Αλήθεια, έχουν γίνει όλα όσα απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό η πρόληψη, ο συντονισμός, η αντιμετώπιση και η αποκατάσταση;  Γιατί τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας δεν έχουν αναθεωρηθεί, όπως θα έπρεπε να έχει γίνει μέχρι τις 31.12.2021; Έχουν υλοποιηθεί τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα υποδομών που θα εξασφαλίσουν την ανθεκτικότητα απέναντι στα πλημμυρικά φαινόμενα;  Έχουν καθαριστεί τα ρέματα και τα φρεάτια ομβρίων υδάτων ώστε να είμαστε έτοιμοι σε ενδεχόμενη κακοκαιρία; Υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα σε επάρκεια; Τα παραπάνω θα πρέπει να απαντηθούν και να ισχύσουν και για τον τόπο μας, την Ηλεία, προκειμένου να μη βρεθούμε εκτεθειμένοι σε μια αντίστοιχη κατάσταση. Οι πόροι για τα έργα που απαιτούνται είναι πολύ λιγότεροι από το κολοσσιαίο κόστος των καταστροφών.  Άλλωστε, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από κόστη και η Πολιτεία έχει ύψιστο χρέος να την προστατεύσει.

Δυστυχώς, όμως, αυτή η κυβέρνηση, αν και βρίσκεται ήδη στο 5ο έτος διακυβέρνησης, συνεχίζει να μας εκπλήσσει δυσάρεστα. Πρόσφατα, φέρεται να προχώρησε σε πρόταση απένταξης αντιπλημμυρικών έργων υποδομών από τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ζήτημα για το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρέμβει στη Βουλή, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις. Την ίδια στιγμή, μέχρι τον Ιούνιο του 2023 η απορρόφηση από το Ταμείο Ανάκαμψης για αντιπλημμυρικά έργα ήταν 0% και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του για πολιτική προστασία ήταν μόλις το 0,5%. Όλα αυτά προβληματίζουν, αποδεικνύοντας πως τελικά η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προστασία του τόπου. 

Από την πλευρά μας έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου πρόληψης, συντονισμού, καταστολής των επιπτώσεων και αποκατάστασης των ζημιών, που θα αντιμετωπίζει με επάρκεια τις πολλαπλές κρίσεις, ως αποτέλεσμα και της κλιματικής αλλαγής. Επιτέλους, η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι η ασφάλεια των πολιτών και η ανθεκτικότητα της χώρας αποτελεί πρωταρχική αναγκαιότητα. Μόνο μια ισχυρή και θωρακισμένη Πολιτεία μπορεί να προστατεύσει αποτελεσματικά ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον.

Μιχάλης Κατρίνης – Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ,  βουλευτής Ηλείας 
«Η πρόληψη είναι πάντοτε το κλειδί και η Ηλεία θα πρέπει να διεκδικήσει τους πόρους που της αναλογούν»

Όσο το κλίμα αλλάζει, θα εντείνονται τα φαινόμενα πλημμυρών και θα επιδεινώνονται οι συνέπειές τους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα τόσο η χώρα μας γενικότερα, όσο και η Ηλεία ειδικότερα, δεν παρουσιάζουν την ανάλογη προετοιμασία και ετοιμότητα. Ακόμη δεν έχουν υποβληθεί επικαιροποιημένοι χάρτες επικινδυνότητας για τις γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν και χάρτες κινδύνων πλημμύρας στους οποίους αποτυπώνονται οι ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών, όπως προβλέπει η ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Αυτό προκαλεί ανησυχία εάν αναλογιστούμε το ιστορικό πλημμυρών στην περιοχή μας τις τελευταίες δεκαετίες και συνυπολογίσουμε τους παράγοντες της κλιματικής κρίσης. Για το λόγο αυτό απαιτείται να υπάρξει ένας συνολικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής θωράκισης, ώστε να προχωρήσουν τα έργα κατασκευής υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης. Η πρόληψη είναι πάντοτε το κλειδί και η Ηλεία θα πρέπει να διεκδικήσει τους πόρους που της αναλογούν.

Όλη η επικαιρότητα