Πολιτική

Ποσοστό 60,9% συγκέντρωσε το «ΟΧΙ» στην Αιτωλοακαρνανία

flash_aitoloakarnania.jpg

Ποσοστό 60,9% συγκέντρωσε το «ΟΧΙ» στο ελληνικό δημοψήφισμα, ενώ το «ΟΧΙ» έμεινε στο 39,1%  σε σύνολο 123.223 ψηφισάντων. 


Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Δυτική Ελλάδα (LIVE)

Αναλυτικά Αποτελέσματα στην Περιφέρεια με αύξουσα σειρά Εκλογικών Τμημάτων

507 από 507 Εκλογ. Τμήματα

Εγγεγραμένοι Ψήφισαν Συμμετοχή Άκυρα % Λευκά % Έγκυρα %
234.994 131.121 55,80% 7.061 5,39% 837 0,64% 123.223 93,98%
   
Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ    
Τίτλος   Ε
κ
λ
ο
γ
ε
ί
ς
Ψ
ή
φ
ι
σ
α
ν
Ά
κ
υ
ρ
α
Λ
ε
υ
κ
ά
Έ
γ
κ
υ
ρ
α
Δ
ε
ν
ε
γ
κ
ρ
ί
ν
ε
τ
α
ι
/
Ο
Χ
Ι
Ε
γ
κ
ρ
ί
ν
ε
τ
α
ι
/
Ν
Α
Ι
1 1ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 651 344 8 2 334 213 121
2 2ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 635 364 8 4 352 165 187
3 3ο Ε.Τ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 618 384 10 2 372 254 118
4 4ο Ε.Τ. ΚΛΕΙΣΟΡΡΕΥΜΑΤΩΝ 605 366 13 2 351 232 119
5 5ο Ε.Τ. ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ 617 366 5 0 361 225 136
6 6ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 589 404 22 0 382 243 139
7 7ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 554 367 7 4 356 214 142
8 8ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 573 391 43 3 345 237 108
9 9ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 553 390 35 1 354 244 110
10 10ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 619 404 28 0 376 284 92
11 11ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 628 382 16 0 366 220 146
12 12ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 641 437 9 1 427 283 144
13 13ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 643 420 16 7 397 263 134
14 14ο Ε.Τ. 1ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 711 380 61 1 318 201 117
15 15ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 652 347 13 1 333 214 119
16 16ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 648 359 20 4 335 218 117
17 17ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 622 371 18 2 351 204 147
18 18ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 620 319 14 2 303 217 86
19 19ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 636 312 33 1 278 189 89
20 20ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 633 322 26 1 295 176 119
21 21ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 643 311 36 2 273 168 105
22 22ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 635 353 48 3 302 210 92
23 23ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 612 342 11 1 330 239 91
24 24ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 642 354 22 5 327 235 92
25 25ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 630 336 16 6 314 205 109
26 26ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 653 307 10 1 296 194 102
27 27ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 663 372 14 4 354 226 128
28 28ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 661 324 14 5 305 206 99
29 29ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 658 321 9 2 310 210 100
30 30ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 658 370 28 2 340 237 103
31 31ο Ε.Τ. 2ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 672 361 28 2 331 226 105
32 32ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 653 424 23 1 400 230 170
33 33ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 644 437 48 1 388 255 133
34 34ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 656 425 18 4 403 224 179
35 35ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 633 420 62 2 356 202 154
36 36ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 665 434 34 0 400 258 142
37 37ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 665 438 29 1 408 237 171
38 38ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 657 426 25 1 400 251 149
39 39ο Ε.Τ. 3ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 676 477 27 3 447 285 162
40 40ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 617 396 34 7 355 234 121
41 41ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 619 400 10 0 390 257 133
42 42ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 624 431 21 3 407 300 107
43 43ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 610 404 20 2 382 262 120
44 44ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 643 438 15 2 421 281 140
45 45ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 630 411 17 11 383 238 145
46 46ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 613 368 22 2 344 224 120
47 47ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 617 385 11 1 373 245 128
48 48ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 607 386 14 5 367 226 141
49 49ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 615 379 35 2 342 221 121
50 50ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 618 412 14 5 393 257 136
51 51ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 621 406 24 3 379 244 135
52 52ο Ε.Τ. 4ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 680 439 53 4 382 229 153
53 53ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 664 460 7 1 452 283 169
54 54ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 648 433 32 3 398 263 135
55 55ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 641 448 49 5 394 256 138
56 56ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 624 430 53 3 374 236 138
57 57ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 630 424 41 1 382 235 147
58 58ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 627 413 39 1 373 235 138
59 59ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 644 455 31 4 420 275 145
60 60ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 630 443 32 4 407 259 148
61 61ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 628 435 22 3 410 251 159
62 62ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 626 440 22 4 414 262 152
63 63ο Ε.Τ. 5ο ΕΚΛ. ΔΙΑΜΕΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 629 456 22 2 432 288 144
64 64ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 648 392 44 4 344 245 99
65 65ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 596 367 26 6 335 237 98
66 66ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 621 381 22 0 359 265 94
67 67ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 615 399 13 3 383 269 114
68 68ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 601 370 15 1 354 250 104
69 69ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 601 399 21 2 376 261 115
70 70ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 602 388 23 3 362 244 118
71 71ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 600 404 20 6 378 266 112
72 72ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 229 151 0 3 148 92 56
73 73ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 543 366 11 4 351 232 119
74 74ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 556 364 9 3 352 212 140
75 75ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 582 375 12 1 362 244 118
76 76ο Ε.Τ. ΔΟΚΙΜΙΟΥ 518 340 5 2 333 232 101
77 77ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 503 282 14 1 267 146 121
78 78ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 503 304 8 1 295 165 130
79 79ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 498 310 51 0 259 150 109
80 80ο Ε.Τ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 529 330 36 2 292 174 118
81 81ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 346 247 12 1 234 155 79
82 82ο Ε.Τ. ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 429 261 4 3 254 155 99
83 83ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΣΙΑΔΑΣ 490 310 0 0 310 236 74
84 84ο Ε.Τ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 520 287 2 2 283 183 100
85 85ο Ε.Τ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 533 267 10 2 255 157 98
86 86ο Ε.Τ. ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 521 290 16 1 273 164 109
87 87ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 442 237 17 1 219 95 124
88 88ο Ε.Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 516 295 25 0 270 167 103
89 89ο Ε.Τ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ 482 264 30 1 233 147 86
90 90ο Ε.Τ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 495 285 2 0 283 190 93
91 91ο Ε.Τ. ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ 542 329 8 3 318 195 123
92 92ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ 533 291 15 4 272 169 103
93 93ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 505 254 7 2 245 132 113
94 94ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 499 279 2 1 276 170 106
95 95ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 517 280 1 2 277 166 111
96 96ο Ε.Τ. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 510 277 9 2 266 166 100
97 97ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 561 344 26 0 318 233 85
98 98ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 596 404 50 1 353 242 111
99 99ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 545 356 50 2 304 203 101
100 100ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 550 346 20 0 326 252 74
101 101ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 556 348 27 0 321 225 96
102 102ο Ε.Τ. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 549 350 21 0 329 232 97
103 103ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 483 304 47 1 256 162 94
104 104ο Ε.Τ. ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ 518 320 20 4 296 208 88
105 105ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 644 384 20 2 362 262 100
106 106ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 541 321 13 1 307 203 104
107 107ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 548 340 40 2 298 202 96
108 108ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 542 350 11 1 338 199 139
109 109ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 552 348 22 3 323 213 110
110 110ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 526 306 11 1 294 214 80
111 111ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 483 289 22 5 262 140 122
112 112ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 486 271 11 4 256 140 116
113 113ο Ε.Τ. ΓΑΒΑΛΟΥΣ 564 342 24 1 317 182 135
114 114ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 444 240 11 2 227 138 89
115 115ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ 427 240 7 1 232 143 89
116 116ο Ε.Τ. ΑΚΡΩΝ 188 109 0 1 108 62 46
117 117ο Ε.Τ. ΔΑΦΝΙΑΣ 411 224 5 0 219 113 106
118 118ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 409 216 9 4 203 132 71
119 119ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 401 217 7 1 209 100 109
120 120ο Ε.Τ. ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ 373 215 3 2 210 110 100
121 121ο Ε.Τ. ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ 454 215 2 0 213 117 96
122 122ο Ε.Τ. ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ 440 246 3 1 242 118 124
123 123ο Ε.Τ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ 49 29 0 2 27 19 8
124 124ο Ε.Τ. ΤΡΙΧΩΝΙΟΥ 332 184 12 3 169 84 85
125 125ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 379 220 2 0 218 142 76
126 126ο Ε.Τ. ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 539 364 20 2 342 228 114
127 127ο Ε.Τ. ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ 631 431 11 1 419 268 151
128 128ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 513 341 18 3 320 216 104
129 129ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 455 324 10 3 311 204 107
130 130ο Ε.Τ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 458 327 2 3 322 201 121
131 131ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 592 383 14 1 368 206 162
132 132ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 501 334 13 5 316 194 122
133 133ο Ε.Τ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 521 313 6 0 307 183 124
134 134ο Ε.Τ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 570 328 10 3 315 213 102
135 135ο Ε.Τ. ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ 661 383 7 2 374 202 172
136 136ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 599 344 5 1 338 176 162
137 137ο Ε.Τ. ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΕΙΚΩΝ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 132 91 6 0 85 54 31
138 138ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 191 116 3 0 113 91 22
139 139ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 326 149 0 0 149 91 58
140 140ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΛΑΣ 168 85 4 0 81 55 26
141 141ο Ε.Τ. ΚΕΡΑΣΕΑΣ 159 70 0 0 70 35 35
142 142ο Ε.Τ. ΜΑΛΕΥΡΟΥ ΚΕΡΑΣΕΑΣ 118 64 4 0 60 45 15
143 143ο Ε.Τ. ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ 457 243 3 2 238 166 72
144 144ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 498 318 11 5 302 206 96
145 145ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 589 342 5 1 336 206 130
146 146ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 507 296 12 2 282 198 84
147 147ο Ε.Τ. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ 507 298 5 3 290 223 67
148 148ο Ε.Τ. ΑΦΡΑΤΟΥ 65 26 0 0 26 20 6
149 149ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 360 164 6 0 158 65 93
150 150ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 420 183 6 0 177 120 57
151 151ο Ε.Τ. ΚΥΡΑ-ΒΓΕΝΑΣ 293 121 0 0 121 74 47
152 152ο Ε.Τ. ΛΑΜΠΙΡΙΟΥ 239 113 13 0 100 68 32
153 153ο Ε.Τ. ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 343 169 3 0 166 117 49
154 154ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 217 109 1 0 108 87 21
155 155ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ 374 211 38 2 171 84 87
156 156ο Ε.Τ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 383 227 28 3 196 129 67
157 157ο Ε.Τ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 353 229 6 1 222 126 96
158 158ο Ε.Τ. ΣΠΑΡΤΙΑΣ 307 171 3 2 166 105 61
159 159ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 530 265 31 0 234 134 100
160 160ο Ε.Τ. ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ 219 65 1 0 64 37 27
161 161ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΙΩΝ 458 252 6 2 244 159 85
162 162ο Ε.Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ 302 172 9 2 161 99 62
163 163ο Ε.Τ. ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΥ 465 227 2 1 224 150 74
164 164ο Ε.Τ. ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ 581 316 4 5 307 176 131
165 165ο Ε.Τ. ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ 553 312 29 2 281 177 104
166 166ο Ε.Τ. ΣΙΔΗΡΩΝ 197 59 0 0 59 31 28
167 167ο Ε.Τ. ΧΟΥΝΗΣ 498 163 2 0 161 94 67
168 168ο Ε.Τ. ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΥ 241 82 3 0 79 50 29
169 169ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 532 355 12 3 340 170 170
170 170ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΤΟΥ 582 361 18 4 339 215 124
171 171ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ 469 238 10 0 228 97 131
172 172ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ 371 178 5 1 172 104 68
173 173ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 592 342 23 0 319 185 134
174 174ο Ε.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ 468 291 20 8 263 157 106
175 175ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 641 409 7 0 402 236 166
176 176ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 622 394 13 1 380 256 124
177 177ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 623 353 5 1 347 222 125
178 178ο Ε.Τ. ΛΕΠΕΝΟΥΣ 645 391 9 0 382 221 161
179 179ο Ε.Τ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 425 238 3 2 233 135 98
180 180ο Ε.Τ. ΟΧΘΙΩΝ 471 300 29 1 270 144 126
181 181ο Ε.Τ. ΡΙΓΑΝΗΣ 480 276 13 1 262 124 138
182 182ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 546 310 6 0 304 201 103
183 183ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 627 390 12 0 378 218 160
184 184ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 701 448 18 7 423 253 170
185 185ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 609 369 17 2 350 232 118
186 186ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 631 360 5 1 354 221 133
187 187ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 601 380 15 1 364 244 120
188 188ο Ε.Τ. ΒΟΝΙΤΣΑΣ 629 385 19 3 363 219 144
189 189ο Ε.Τ. ΔΡΥΜΟΥ 625 372 12 0 360 229 131
190 190ο Ε.Τ. ΘΥΡΡΕΙΟΥ 591 287 24 3 260 177 83
191 191ο Ε.Τ. ΘΥΡΡΕΙΟΥ 671 330 26 3 301 204 97
192 192ο Ε.Τ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 574 316 16 4 296 201 95
193 193ο Ε.Τ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 619 340 27 1 312 200 112
194 194ο Ε.Τ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 624 354 18 1 335 186 149
195 195ο Ε.Τ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 438 249 43 2 204 124 80
196 196ο Ε.Τ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ 410 227 4 1 222 145 77
197 197ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 491 232 23 0 209 139 70
198 198ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 570 280 24 1 255 149 106
199 199ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 481 208 10 1 197 133 64
200 200ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 520 253 17 4 232 142 90
201 201ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΥΝΑΣ 469 223 14 0 209 116 93
202 202ο Ε.Τ. ΑΧΥΡΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ 166 66 5 0 61 34 27
203 203ο Ε.Τ. ΑΕΤΟΥ 422 193 2 3 188 126 62
204 204ο Ε.Τ. ΑΕΤΟΥ 365 199 2 0 197 146 51
205 205ο Ε.Τ. ΚΟΜΠΩΤΗΣ 545 251 14 2 235 119 116
206 206ο Ε.Τ. ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ 304 125 1 1 123 84 39
207 207ο Ε.Τ. ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ 377 187 6 2 179 89 90
208 208ο Ε.Τ. ΤΡΥΦΟΥ 535 270 11 0 259 186 73
209 209ο Ε.Τ. ΤΡΥΦΟΥ 473 250 15 1 234 119 115
210 210ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 505 267 12 1 254 147 107
211 211ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 592 288 8 3 277 157 120
212 212ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 488 252 14 1 237 134 103
213 213ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 479 232 7 1 224 149 75
214 214ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΡΟΥ 530 290 20 1 269 150 119
215 215ο Ε.Τ. ΠΟΓΩΝΙΑΣ 399 214 0 0 214 122 92
216 216ο Ε.Τ. ΣΤΕΝΟΥ ΠΟΓΩΝΙΑΣ 91 46 1 1 44 25 19
217 217ο Ε.Τ. ΒΑΤΟΥ 149 65 1 0 64 22 42
218 218ο Ε.Τ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ 451 256 5 0 251 158 93
219 219ο Ε.Τ. ΠΛΑΓΙΑΣ 461 307 8 1 298 120 178
220 220ο Ε.Τ. ΠΛΑΓΙΑΣ 540 294 10 3 281 144 137
221 221ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 616 333 15 3 315 184 131
222 222ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 613 365 13 3 349 228 121
223 223ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 592 362 18 1 343 208 135
224 224ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 615 325 9 0 316 169 147
225 225ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 582 283 14 1 268 151 117
226 226ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 587 320 6 5 309 181 128
227 227ο Ε.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 592 328 14 2 312 188 124
228 228ο Ε.Τ. ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 449 285 5 0 280 200 80
229 229ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 534 273 24 2 247 161 86
230 230ο Ε.Τ. ΑΡΕΙΑΔΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 76 31 0 0 31 12 19
231 231ο Ε.Τ. ΚΑΜΠΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ 433 235 10 1 224 130 94
232 232ο Ε.Τ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 518 202 3 1 198 105 93
233 233ο Ε.Τ. ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 359 176 13 2 161 85 76
234 234ο Ε.Τ. ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 252 122 2 1 119 88 31
235 235ο Ε.Τ. ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 217 90 6 0 84 43 41
236 236ο Ε.Τ. ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 123 57 5 0 52 37 15
237 237ο Ε.Τ. ΠΤΕΛΕΑΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ 234 153 11 1 141 109 32
238 238ο Ε.Τ. ΒΑΡΕΤΑΔΑΣ 388 207 3 1 203 131 72
239 239ο Ε.Τ. ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 516 306 34 0 272 171 101
240 240ο Ε.Τ. ΚΟΜΠΟΘΕΚΛΑΣ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 228 91 4 0 87 49 38
241 241ο Ε.Τ. ΚΑΝΑΛΟΥ ΚΕΧΡΙΝΙΑΣ 38 29 5 0 24 13 11
242 242ο Ε.Τ. ΛΟΥΤΡΟΥ 597 329 20 2 307 193 114
243 243ο Ε.Τ. ΛΟΥΤΡΟΥ 577 325 31 1 293 168 125
244 244ο Ε.Τ. ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ 454 216 6 1 209 118 91
245 245ο Ε.Τ. ΣΑΡΔΗΝΙΩΝ 549 269 13 3 253 75 178
246 246ο Ε.Τ. ΣΤΑΝΟΥ 607 351 5 5 341 177 164
247 247ο Ε.Τ. ΣΤΑΝΟΥ 609 323 7 2 314 149 165
248 248ο Ε.Τ. ΣΠΑΡΤΟΥ 414 238 5 2 231 126 105
249 249ο Ε.Τ. ΣΠΑΡΤΟΥ 391 232 5 0 227 116 111
250 250ο Ε.Τ. ΜΕΓΑ ΚΑΜΠΟΥ 103 39 0 0 39 25 14
251 251ο Ε.Τ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ 521 275 30 1 244 128 116
252 252ο Ε.Τ. ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΩΝ 576 311 39 2 270 139 131
253 253ο Ε.Τ. ΑΓΡΙΔΙΟΥ 447 172 17 5 150 100 50
254 254ο Ε.Τ. ΑΛΕΥΡΑΔΑΣ 378 139 4 1 134 68 66
255 255ο Ε.Τ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ 317 193 10 0 183 116 67
256 256ο Ε.Τ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΩΝ 335 174 15 0 159 111 48
257 257ο Ε.Τ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ 281 118 2 1 115 69 46
258 258ο Ε.Τ. ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ 174 83 3 1 79 36 43
259 259ο Ε.Τ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΩΝ 316 184 5 1 178 108 70
260 260ο Ε.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ 434 209 7 1 201 104 97
261 261ο Ε.Τ. ΕΜΠΕΣΟΥ 353 169 1 1 167 80 87
262 262ο Ε.Τ. ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ 600 277 1 2 274 144 130
263 263ο Ε.Τ. ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥ 271 118 3 2 113 79 34
264 264ο Ε.Τ. ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ 329 126 5 1 120 50 70
265 265ο Ε.Τ. ΘΥΑΜΟΣ ΠΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ 306 178 4 1 173 102 71
266 266ο Ε.Τ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ 260 139 7 1 131 57 74
267 267ο Ε.Τ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ 367 206 16 3 187 82 105
268 268ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΩΝΑΣ 454 175 25 4 146 93 53
269 269ο Ε.Τ. ΣΤΑΘΑ 180 62 4 0 58 33 25
270 270ο Ε.Τ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΣΤΑΘΑ 345 175 11 2 162 95 67
271 271ο Ε.Τ. ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ 325 143 4 1 138 56 82
272 272ο Ε.Τ. ΠΟΔΟΓΟΡΑΣ 175 101 9 0 92 58 34
273 273ο Ε.Τ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 581 344 19 2 323 194 129
274 274ο Ε.Τ. ΜΕΝΙΔΙΟΥ 554 288 10 0 278 147 131
275 275ο Ε.Τ. ΘΕΡΙΑΚΗΣΙΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 213 108 5 0 103 64 39
276 276ο Ε.Τ. ΣΥΚΟΥΛΑΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 321 165 11 3 151 98 53
277 277ο Ε.Τ. ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ 482 220 13 2 205 90 115
278 278ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΡΑΧΗΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ 418 204 9 1 194 101 93
279 279ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑΣ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ 118 67 1 0 66 22 44
280 280ο Ε.Τ. ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ 117 43 6 0 37 24 13
281 281ο Ε.Τ. ΘΕΡΜΟΥ 563 310 26 1 283 175 108
282 282ο Ε.Τ. ΘΕΡΜΟΥ 571 336 11 3 322 206 116
283 283ο Ε.Τ. ΘΕΡΜΟΥ 536 265 12 6 247 171 76
284 284ο Ε.Τ. ΘΕΡΜΟΥ 549 269 6 3 260 168 92
285 285ο Ε.Τ. ΘΕΡΜΟΥ 540 300 9 1 290 160 130
286 286ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 193 78 6 2 70 58 12
287 287ο Ε.Τ. ΑΒΑΡΙΚΟΥ 336 128 2 1 125 58 67
288 288ο Ε.Τ. ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 582 299 15 5 279 162 117
289 289ο Ε.Τ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ 165 80 8 0 72 40 32
290 290ο Ε.Τ. ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 206 81 0 1 80 54 26
291 291ο Ε.Τ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 437 191 5 0 186 74 112
292 292ο Ε.Τ. ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 483 164 0 2 162 72 90
293 293ο Ε.Τ. ΚΟΦΤΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 203 103 0 1 102 26 76
294 294ο Ε.Τ. ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ 97 30 2 0 28 6 22
295 295ο Ε.Τ. ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙΟΥ 141 61 2 0 59 41 18
296 296ο Ε.Τ. ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΥ 238 21 0 0 21 8 13
297 297ο Ε.Τ. ΔΡΥΜΩΝΟΣ 383 179 12 1 166 99 67
298 298ο Ε.Τ. ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ 264 128 10 2 116 76 40
299 299ο Ε.Τ. ΜΑΡΑΘΙΑ ΚΑΛΟΥΔΙΟΥ 233 126 2 2 122 77 45
300 300ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΘΕΡΜΟΥ 322 144 1 1 142 70 72
301 301ο Ε.Τ. ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΥΣΗΣ 233 78 4 0 74 39 35
302 302ο Ε.Τ. ΚΟΝΙΣΚΗΣ 240 94 1 3 90 50 40
303 303ο Ε.Τ. ΛΕΥΚΟΥ 191 76 1 1 74 51 23
304 304ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΜΥΡΤΕΑΣ 341 188 3 2 183 110 73
305 305ο Ε.Τ. ΜΥΡΤΕΑΣ 564 298 10 2 286 197 89
306 306ο Ε.Τ. ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 74 21 3 0 18 15 3
307 307ο Ε.Τ. ΜΕΛΙΓΚΟΒΑΣ ΝΕΡΟΧΩΡΙΟΥ 70 27 3 1 23 10 13
308 308ο Ε.Τ. ΠΑΜΦΙΟΥ 123 58 5 0 53 19 34
309 309ο Ε.Τ. ΠΕΡΚΟΥ 142 26 2 0 24 11 13
310 310ο Ε.Τ. ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 559 301 19 1 281 160 121
311 311ο Ε.Τ. ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΩΝ 512 204 4 1 199 104 95
312 312ο Ε.Τ. ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ 175 64 14 0 50 33 17
313 313ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 599 340 3 2 335 225 110
314 314ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 625 341 24 9 308 206 102
315 315ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 604 368 20 1 347 238 109
316 316ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 613 340 19 1 320 213 107
317 317ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 602 346 12 1 333 203 130
318 318ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 610 306 23 2 281 179 102
319 319ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 591 353 9 2 342 225 117
320 320ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 603 360 21 7 332 201 131
321 321ο Ε.Τ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 610 341 9 2 330 222 108
322 322ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ 276 160 17 2 141 89 52
323 323ο Ε.Τ. ΣΤΑΜΝΑΣ 569 289 11 2 276 161 115
324 324ο Ε.Τ. ΣΤΑΜΝΑΣ 656 355 20 1 334 197 137
325 325ο Ε.Τ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΙΚΩΝ 100 66 7 0 59 31 28
326 326ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ 539 329 11 1 317 202 115
327 327ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 386 235 3 0 232 123 109
328 328ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 415 260 9 0 251 145 106
329 329ο Ε.Τ. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 159 102 3 0 99 66 33
330 330ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 299 212 23 1 188 119 69
331 331ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 369 252 16 0 236 159 77
332 332ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ 152 93 3 1 89 31 58
333 333ο Ε.Τ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 564 303 15 1 287 187 100
334 334ο Ε.Τ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 631 376 71 0 305 177 128
335 335ο Ε.Τ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 631 404 53 0 351 185 166
336 336ο Ε.Τ. ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ 643 362 48 2 312 190 122
337 337ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 598 320 7 0 313 192 121
338 338ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 616 356 7 3 346 202 144
339 339ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 614 368 12 4 352 213 139
340 340ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 621 364 20 6 338 215 123
341 341ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 613 356 15 5 336 202 134
342 342ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 600 351 24 0 327 210 117
343 343ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 615 380 24 5 351 221 130
344 344ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 650 370 41 3 326 199 127
345 345ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 625 328 17 2 309 223 86
346 346ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 661 404 22 0 382 254 128
347 347ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 606 364 9 2 353 226 127
348 348ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 620 330 16 3 311 181 130
349 349ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 612 358 32 5 321 195 126
350 350ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 662 373 8 5 360 224 136
351 351ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 648 414 9 2 403 235 168
352 352ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 656 436 23 6 407 261 146
353 353ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 634 410 47 6 357 208 149
354 354ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 591 375 22 2 351 212 139
355 355ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 612 393 18 5 370 215 155
356 356ο Ε.Τ. ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 671 400 6 3 391 238 153
357 357ο Ε.Τ. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 275 124 12 0 112 68 44
358 358ο Ε.Τ. ΡΕΤΣΙΝΩΝ 352 182 6 5 171 82 89
359 359ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΙΑΣ 550 314 8 1 305 202 103
360 360ο Ε.Τ. ΓΟΥΡΙΑΣ 553 336 35 2 299 185 114
361 361ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΧΗΣ 599 346 2 1 343 190 153
362 362ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΧΗΣ 657 373 18 3 352 205 147
363 363ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΧΗΣ 596 362 13 2 347 169 178
364 364ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΧΗΣ 627 355 8 0 347 186 161
365 365ο Ε.Τ. ΚΑΤΟΧΗΣ 585 331 32 1 298 167 131
366 366ο Ε.Τ. ΛΕΣΙΝΙΟΥ 457 253 27 3 223 112 111
367 367ο Ε.Τ. ΛΕΣΙΝΙΟΥ 464 241 4 0 237 131 106
368 368ο Ε.Τ. ΜΑΣΤΡΟΥ 600 397 6 1 390 195 195
369 369ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 656 396 58 1 337 194 143
370 370ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 675 404 21 2 381 250 131
371 371ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 669 385 7 0 378 236 142
372 372ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 629 371 40 0 331 207 124
373 373ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 654 413 40 1 372 241 131
374 374ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 675 418 59 2 357 233 124
375 375ο Ε.Τ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 602 260 13 2 245 187 58
376 376ο Ε.Τ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 619 302 28 0 274 178 96
377 377ο Ε.Τ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 515 353 13 5 335 198 137
378 378ο Ε.Τ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 403 282 9 0 273 168 105
379 379ο Ε.Τ. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 441 291 3 2 286 165 121
380 380ο Ε.Τ. ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ 510 338 16 2 320 206 114
381 381ο Ε.Τ. ΡΙΖΑ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ 289 188 3 3 182 95 87
382 382ο Ε.Τ. ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ 381 256 10 2 244 154 90
383 383ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΜΟΛΥΚΡΕΙΟΥ 446 290 44 1 245 141 104
384 384ο Ε.Τ. ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΣΑΣ 283 90 3 0 87 60 27
385 385ο Ε.Τ. ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ 198 72 3 1 68 36 32
386 386ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ 454 137 19 2 116 67 49
387 387ο Ε.Τ. ΑΣΠΡΙΑΣ 207 85 1 0 84 63 21
388 388ο Ε.Τ. ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ 165 67 13 0 54 31 23
389 389ο Ε.Τ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 105 35 0 0 35 26 9
390 390ο Ε.Τ. ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗΣ 162 23 3 0 20 3 17
391 391ο Ε.Τ. ΕΛΑΤΟΥΣ 157 41 1 0 40 15 25
392 392ο Ε.Τ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ 58 6 0 0 6 2 4
393 393ο Ε.Τ. ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 337 95 8 0 87 54 33
394 394ο Ε.Τ. ΓΟΛΕΜΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 85 33 1 0 32 22 10
395 395ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΑΣ 124 36 0 1 35 24 11
396 396ο Ε.Τ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 218 33 0 0 33 25 8
397 397ο Ε.Τ. ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 192 57 6 1 50 29 21
398 398ο Ε.Τ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΩΝ 203 50 0 0 50 32 18
399 399ο Ε.Τ. ΚΥΔΩΝΕΑΣ 98 23 3 1 19 6 13
400 400ο Ε.Τ. ΛΕΥΚΑΣ 171 27 0 0 27 18 9
401 401ο Ε.Τ. ΛΙΜΝΙΤΣΑΣ 169 58 1 0 57 41 16
402 402ο Ε.Τ. ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ 173 15 1 0 14 8 6
403 403ο Ε.Τ. ΠΟΔΟΥ 43 10 0 0 10 7 3
404 404ο Ε.Τ. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 272 129 12 2 115 46 69
405 405ο Ε.Τ. ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ 469 295 3 1 291 176 115
406 406ο Ε.Τ. ΒΕΛΒΙΝΑΣ 175 96 2 0 94 58 36
407 407ο Ε.Τ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ 278 169 1 1 167 112 55
408 408ο Ε.Τ. ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ 336 184 13 3 168 108 60
409 409ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΔΑΦΝΗΣ 292 172 1 1 170 106 64
410 410ο Ε.Τ. ΚΑΤΩ ΔΑΦΝΗΣ 595 365 12 0 353 208 145
411 411ο Ε.Τ. ΛΥΓΙΑΣ 384 282 9 0 273 151 122
412 412ο Ε.Τ. ΛΥΓΙΑΣ 377 256 12 1 243 146 97
413 413ο Ε.Τ. ΜΑΜΟΥΛΑΔΑΣ 389 264 25 0 239 141 98
414 414ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 647 380 57 6 317 182 135
415 415ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 636 360 12 1 347 199 148
416 416ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 637 379 10 9 360 216 144
417 417ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 625 410 14 6 390 215 175
418 418ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 630 387 15 4 368 208 160
419 419ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 617 392 12 3 377 212 165
420 420ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 626 383 11 5 367 198 169
421 421ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 592 362 16 5 341 199 142
422 422ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 633 396 25 3 368 186 182
423 423ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 605 362 47 2 313 169 144
424 424ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 659 388 62 1 325 180 145
425 425ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 647 369 24 3 342 181 161
426 426ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 641 372 37 2 333 176 157
427 427ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 599 387 20 4 363 179 184
428 428ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 624 312 19 1 292 137 155
429 429ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 618 367 14 5 348 205 143
430 430ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 614 354 11 1 342 170 172
431 431ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 614 360 19 2 339 198 141
432 432ο Ε.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 699 442 16 3 423 229 194
433 433ο Ε.Τ. ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ 176 80 3 2 75 54 21
434 434ο Ε.Τ. ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ 505 354 47 0 307 183 124
435 435ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΚΙΟΥ 184 93 6 0 87 48 39
436 436ο Ε.Τ. ΠΙΤΣΙΝΑΙΙΚΩΝ 379 204 15 0 189 129 60
437 437ο Ε.Τ. ΡΙΓΑΝΙΟΥ 303 133 13 0 120 73 47
438 438ο Ε.Τ. ΠΟΡΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ 43 21 0 1 20 11 9
439 439ο Ε.Τ. ΣΚΑΛΑΣ 508 285 7 3 275 172 103
440 440ο Ε.Τ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ 524 167 2 1 164 69 95
441 441ο Ε.Τ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 226 61 1 0 60 28 32
442 442ο Ε.Τ. ΑΡΑΧΟΒΑΣ 626 120 2 0 118 55 63
443 443ο Ε.Τ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ 187 59 0 0 59 22 37
444 444ο Ε.Τ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ 88 6 0 0 6 3 3
445 445ο Ε.Τ. ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ 161 33 0 0 33 23 10
446 446ο Ε.Τ. ΚΛΕΠΑΣ 464 91 7 2 82 50 32
447 447ο Ε.Τ. ΛΙΒΑΔΑΚΙΟΥ 267 25 2 0 23 10 13
448 448ο Ε.Τ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 372 49 0 1 48 12 36
449 449ο Ε.Τ. ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗΣ 252 34 2 0 32 11 21
450 450ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΣΤΗΣ 292 66 7 1 58 35 23
451 451ο Ε.Τ. ΧΟΜΟΡΗΣ 353 57 0 0 57 29 28
452 452ο Ε.Τ. ΑΝΘΟΦΥΤΟΥ 128 68 11 0 57 32 25
453 453ο Ε.Τ. ΓΑΒΡΟΥ 155 43 2 0 41 24 17
454 454ο Ε.Τ. ΔΟΡΒΙΤΣΑΣ 138 67 0 0 67 34 33
455 455ο Ε.Τ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ 338 72 6 0 66 34 32
456 456ο Ε.Τ. ΜΗΛΙΑΣ 201 67 0 1 66 34 32
457 457ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 514 242 6 0 236 137 99
458 458ο Ε.Τ. ΠΟΚΙΣΤΑΣ 152 72 0 1 71 42 29
459 459ο Ε.Τ. ΣΙΜΟΥ 450 202 22 4 176 76 100
460 460ο Ε.Τ. ΣΤΡΑΝΩΜΑΣ 318 125 10 0 115 72 43
461 461ο Ε.Τ. ΣΤΥΛΙΑΣ 150 89 1 0 88 65 23
462 462ο Ε.Τ. ΦΑΜΙΛΑΣ 230 115 3 1 111 50 61
463 463ο Ε.Τ. ΑΝΩ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 188 107 5 1 101 68 33
464 464ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 391 223 3 1 219 133 86
465 465ο Ε.Τ. ΓΑΛΑΤΑ 534 265 3 3 259 180 79
466 466ο Ε.Τ. ΓΑΛΑΤΑ 496 305 24 0 281 195 86
467 467ο Ε.Τ. ΓΑΛΑΤΑ 495 286 7 5 274 182 92
468 468ο Ε.Τ. ΓΑΒΡΟΛΙΜΝΗΣ 483 291 16 1 274 171 103
469 469ο Ε.Τ. ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΑΣ 241 121 6 1 114 51 63
470 470ο Ε.Τ. ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ 252 148 5 0 143 88 55
471 471ο Ε.Τ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 616 361 39 0 322 181 141
472 472ο Ε.Τ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 494 197 9 0 188 94 94
473 473ο Ε.Τ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 564 228 9 0 219 106 113
474 474ο Ε.Τ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ 521 209 7 3 199 127 72
475 475ο Ε.Τ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 541 254 4 0 250 157 93
476 476ο Ε.Τ. ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 637 300 8 2 290 203 87
477 477ο Ε.Τ. ΒΑΡΝΑΚΑ 417 245 14 2 229 153 76
478 478ο Ε.Τ. ΜΥΤΙΚΑ 398 211 8 2 201 91 110
479 479ο Ε.Τ. ΜΥΤΙΚΑ 450 235 8 1 226 132 94
480 480ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ 365 175 12 1 162 114 48
481 481ο Ε.Τ. ΑΓΡΑΜΠΕΛΩΝ 208 61 0 0 61 29 32
482 482ο Ε.Τ. ΑΣΤΑΚΟΥ 623 347 9 3 335 199 136
483 483ο Ε.Τ. ΑΣΤΑΚΟΥ 639 348 17 0 331 177 154
484 484ο Ε.Τ. ΑΣΤΑΚΟΥ 661 352 58 1 293 197 96
485 485ο Ε.Τ. ΑΣΤΑΚΟΥ 662 318 11 0 307 186 121
486 486ο Ε.Τ. ΑΣΤΑΚΟΥ 638 347 10 1 336 198 138
487 487ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 443 231 15 3 213 138 75
488 488ο Ε.Τ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 453 210 6 1 203 123 80
489 489ο Ε.Τ. ΒΛΥΖΙΑΝΩΝ 267 125 11 1 113 75 38
490 490ο Ε.Τ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 407 217 18 1 198 99 99
491 491ο Ε.Τ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 420 202 6 1 195 106 89
492 492ο Ε.Τ. ΜΑΧΑΙΡΑ 546 274 26 1 247 150 97
493 493ο Ε.Τ. ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ 486 253 33 3 217 142 75
494 494ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 434 195 7 0 188 114 74
495 495ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 423 198 14 2 182 117 65
496 496ο Ε.Τ. ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 405 209 9 2 198 129 69
497 497ο Ε.Τ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 371 181 9 0 172 86 86
498 498ο Ε.Τ. ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ 365 193 20 0 173 80 93
499 499ο Ε.Τ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΒΟΥΝΙΟΥ 384 180 25 2 153 81 72
500 500ο Ε.Τ. ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 461 242 13 0 229 102 127
501 501ο Ε.Τ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 418 205 11 0 194 114 80
502 502ο Ε.Τ. ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 490 261 20 3 238 123 115
503 503ο Ε.Τ. ΡΙΒΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ 258 158 3 1 154 118 36
504 504ο Ε.Τ. ΦΥΤΕΙΩΝ 598 368 11 1 356 168 188
505 505ο Ε.Τ. ΦΥΤΕΙΩΝ 508 254 6 1 247 118 129
506 506ο Ε.Τ. ΦΥΤΕΙΩΝ 503 291 9 3 279 144 135
507 507ο Ε.Τ. ΦΥΤΕΙΩΝ 482 303 12 6 285 180 105
    234.994 131.121 7.061 837 123.223 75.048 48.175


 

Όλη η επικαιρότητα