Ηλεία

Το εκκλησάκι και το Βαρκό ανήκουν σε όλους

Την αναγκαιότητα άμεσης ανάληψης πρωτοβουλιών από όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την επαναλειτουργία της εκκλησίας της Παναγίας στο Βαρκό Καλίδονας, επισημαίνουν τόσο η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σάρενα» κ. Τριανταφυλλιά Νιάρχου όσο και κάτοικοι της περιοχής.

Δυστυχώς εδώ και μήνες και μετά από αυτοψία που πραγματοποίησαν μηχανικοί του Υπουργείου Πολιτισμού διαπιστώθηκε κίνδυνος από πιθανή κατάπτωση βράχων, γεγονός που οδήγησε το εκκλησιαστικό συμβούλιο της περιοχής να προβεί στη σφράγιση του ναού.

Δυστυχώς από τότε όμως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, προκειμένου να αποκατασταθεί ο κίνδυνος και να επιτραπεί και πάλι η είσοδος των πιστών στον ναό.

Αυτό που τονίζουν επίσης είναι ότι τους λυπεί  το γεγονός ότι από το 1883 για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι δεν λειτούργησε το εκκλησάκι της Παναγίας της Βαρκιώτισσας και δυστυχώς λόγω περίεργων αποφάσεων όπως τις χαρακτηρίζουν, αλλά και αδράνειας των εμπλεκόμενων φορέων, υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί και το επόμενο καλοκαίρι.

Χαμένοι… στην αλληλογραφία

Ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή όπως αυτά εξελίχθησαν όλο το περασμένο χρονικό διάστημα και όπως μας τα μετέφεραν τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Σάρενα» που κάθε χρόνο στην περιοχή πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το καλοκαίρι του 2018 το Υπουργείο Πολιτισμού σε προγραμματισμένες αυτοψίες σε σπήλαια της ευρύτερης περιοχής, επισήμανε με έγγραφο του προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρως την επικινδυνότητα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη περιοχή, ζητώντας παράλληλα τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.

Οι υπηρεσίες του Δήμου μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας επέστρεψαν τον φάκελο στο Υπουργείο επισημαίνοντας ότι αρμόδια για την περιοχή είναι η Μητρόπολη Τριφυλίας.

Από την πλευρά της η Μητρόπολη θεώρησε σκόπιμο να αναζητήσει τη λύση μεταφέροντας την αρμοδιότητα για την λήψη οποιαδήποτε απόφασης ή ενέργειας στο εκκλησιαστικό συμβούλιο της περιοχής, το οποίο και αποφάσισε τη σφράγιση του ναού.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλλαν και τις επιστολές που αντάλλαξαν με την Μητρόπολη αλλά και την εκκλησιαστική επιτροπή, δεν κατάφεραν να βρουν κάποια λύση.

«Ο ένας έστελνε τις επιστολές στον άλλο χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί πραγματικά για όλους αυτούς τους πιστούς που ήρθαν για να προσκυνήσουν, για να κάνουν το τάμα τους και βρήκαν την πόρτα κλειστή.

Δυστυχώς με ελαφρά την καρδίαν πήραν την απόφαση αυτή η οποία δυσαρέστησε όλους τους επισκέπτες και πιστούς που ήρθαν τον περασμένο Αύγουστο να επισκεφτούν την  περιοχή μας και να συμμετάσχουν στις πολιτιστικές δράσεις που διοργανώνουμε.

Μάλιστα όπως μας είπαν τα μέλη του Πολιστιστικού Συλλόγου, ακόμα και οι όποιες προσπάθειες που έγιναν την τελευταία στιγμή έπεσαν στο κενό αφού βρήκαμε πόρτες κλειστές».

Το εκκλησάκι ανήκει σε όλους

Κάποιες αποφάσεις ακόμα και αν είναι σωστές για την προστασία των πολιτών, επηρεάζουν όλους και προκαλούν πιο πολλά προβλήματα από αυτά που λύνουν.

Με αυτά τα χαρακτηριστικά λόγια τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου σχολιάζουν την αδιαλλαξία και την έλλειψη διάθεσης συνεννόησης με το εκκλησιαστικό συμβούλιο της περιοχής.

Νίκος Σκουρτσίδης: «Από το 1883 για πρώτη φορά το περασμένο καλοκαίρι δεν λει- τούργησε το εκκλησάκι της Πανα- γίας της Βαρκιώτισσας και δυστυχώς λόγω περίεργων απο- φάσεων αλλά και αδράνειας των εμπλεκόμενων φορέων, υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί και το επόμενο καλοκαίρι»

«Πήρανε μία απόφαση αλλά δεν εξετάζουν τις συνέπειες αλλά και δεν έκαναν καμία μα καμία ενέργεια προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα.

Εμείς σαν σύλλογος παρότι δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να έρθουμε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους προκειμένου να βρεθεί μία ενδεδειγμένη λύση και να λειτουργήσει και πάλι το εκκλησάκι.

Νίκος Νικολόπουλος: «Δυστυχώς εδώ και μήνες και μετά από αυτοψία που πραγματοποί- ησαν μηχανικοί του Υπουργείου Πολιτισμού διαπιστώθηκε κίνδυ- νος από πιθανή κατάπτωση βρά- χων, γεγονός που οδήγησε το εκκλησιαστικό συμβούλιο της πε- ριοχής να προβεί στην σφράγιση του ναού. Δυστυχώς από τότε όμως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, προκειμένου να αποκατασταθεί ο κίνδυνος και να επιτραπεί και πάλι η είσοδος των πιστών στον ναό»

Ο λόγος είναι ένας. Το εκκλησάκι και το Βαρκό δεν ανήκουν σε κανέναν…ανήκουν σε όλους τους πολίτες της Ηλείας, σε όλους τους πολίτες της χώρας μας….».

Όλη η επικαιρότητα