Αγροτικά

Το «Επί Γης» δίπλα στον Ηλείο αγρότη

Το ΕΠΙ ΓΗΣ βρίσκεται για 3η συνεχόμενη χρονιά δίπλα στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστηρίζει τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια.
Ακούστε το άρθρο

Η Εφημερίδα Πατρίς ως η μεγαλύτερη περιφερειακή εφημερίδα της Ηλείας, της οποίας ο Αγροτικός τομέας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά εσόδων της, προσεγγίζει ολιστικά και με μακρόπνοη αντίληψη τους αγρότες.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνδυασμό με την έκδοση του αγροτικού ενθέτου “Επί Γης” σκοπεύει να διοργανώσει το 3ο ετήσιο Συνέδριο με τίτλο «Επί Γης 2023: Επιδοτήσεις & Νέες Τεχνολογίες», το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης.

Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς καλείται να εκσυγχρονιστεί και να γίνει ανταγωνιστικός στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική υποστήριξη αναμένεται να προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Το ΕΠΙ ΓΗΣ βρίσκεται για 3η συνεχόμενη χρονιά δίπλα στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστηρίζει τα βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, με στόχο την αύξηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, την αύξηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, καθώς και την ανάπτυξη της συνεργασίας και εξωστρέφειας του κλάδου.

Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα έχουν τις δυνατότητες να κατακτήσουν τις αγορές, λόγω της υψηλής ποιότητάς τους, που οφείλεται τόσο στο μικροκλίμα της χώρας όσο και στις μεθόδους καλλιέργειας. Το «Ελλάδα 2.0» είναι η ευκαιρία ανάδειξης των ελληνικών αγροτικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Οι Ομιλητές θα αναπτύξουν θέματα που άπτονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας και τους στόχους της πρωτογενούς παραγωγής, στην καινοτομία και στην πράσινη μετάβαση της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, στους τρόπους και στις μεθόδους διείσδυσης και κοστολόγησης των αγροτικών προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σημασία της εξωστρέφειας για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, στην πριμοδότηση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και στις καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα και στα προγράμματα νέας επιχειρηματικότητας.

Όλη η επικαιρότητα