Ηλεία

ΤΟΕΒ Σαβαλίων: «Τονωτική ένεση» η προσωρινή δικαστική διαταγή!

Ακούστε το άρθρο

‘Τονωτικές ενέσεις’ αναζητά ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις τεράστιες οικονομικές του υποχρεώσεις, τη στιγμή που μάλιστα που εισπράττει με το ‘σταγονόμετρο’ τα οφειλόμενα από τα μέλη του με το ποσό να αγγίζει πλέον τα 2,5 εκ. ευρώ!

Ως ‘τονωτική ένεση’ λοιπόν μπορεί να χαρακτηριστεί και προσωρινή δικαστική διαταγή που εξεδόθη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η εκτέλεση Ταμειακών βεβαιώσεων της Δ.Ο.Υ. και των ατομικών ειδοποιήσεων.

 

Αίτηση αναστολής

Ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων έχει καταθέσει στα Διοικητικά Δικαστήρια, μέσω του δικηγόρου του Βασίλη Παπαδόπουλου, (όπως έχουν κάνει και οι ΤΟΕΒ Μυρτουντίων με δικηγόρο τον Άγγελο Αντωνόπουλο και Γαστούνης με δικηγόρο τον Θανάση Θεοδόση στα Πολιτικά Δικαστήρια), ανακοπή και αίτηση αναστολής κατά των ταμειακών βεβαιώσεων (έξι ταμειακές βεβαιώσεις) και των ατομικών ειδοποιήσεων χρεών της Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας, με τις οποίες γνωστοποιήθηκαν οι οφειλές του ΤΟΕΒ Σαβαλίων προς τον ΓΟΕΒ ύψους 749.931,27 Ευρώ, που αφορούν τα οικονομικά έτη 2010-2015.

Οι Τ.Ο.Ε.Β. ισχυρίζονται ότι πρόκειται για οφειλές που δεν είναι βέβαιες και εκκαθαρισμένες και άρα ο ΓΟΕΒ Π/Α δεν έπρεπε να προβεί στη σύνταξη και αποστολή στη Δ.Ο.Υ. Αμαλιάδας των σχετικών χρηματικών καταλόγων προς βεβαίωση.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος του ΤΟΕΒ Σαβαλίων κ. Βασίλης Παπαδόπουλος: «βάσει του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει και σε κάθε περίπτωση δεν αφορά ανταποδοτικές εισφορές ΤΟΕΒ προς ΓΟΕΒ αλλά αντίθετα τις οφειλές καλλιεργητών – μελών  προς ΤΟΕΒ, η βεβαίωση ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να ξεκινήσει ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία μετά τις 12.06.2019 (Ν. 4546/2018). Κάτι που ορθώς δέχτηκε η Δ.Ο.Υ. Πύργου και δεν προέβη σε βεβαίωση οφειλών των Οργανισμών εντός της δικαιοδοσίας της».

Η βεβαίωση για όλους τους Οργανισμούς ξεκινούσε 31.01.2019. Στις 30.01.2019 οι 3 Τ.Ο.Ε.Β. (Σαβαλίων, Μυρτουντίων και Γαστούνης) ζήτησαν την έκδοση προσωρινής διαταγής, η οποία έγινε δεκτή και για τους τρεις και πέτυχαν την απαγόρευση εκτελέσεως των Ταμειακών Βεβαιώσεων της Δ.Ο.Υ. και των ατομικών ειδοποιήσεων μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής.

Η συζήτηση της αίτησης αναστολής έχει προσδιοριστεί για 21.03.2019 και αναμένεται και σχετική απόφαση και για τον ΤΟΕΒ Αμαλιάδας, ο οποίος έχει προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια.

Αγώνας δρόμου να πληρωθεί η ΔΕΗ

Να σημειωθεί πάντως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Σαβαλίων κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ότι ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων έχει πληρώσει μέσα στο 2018 για οφειλές προς ΓΟΕΒ το ποσό των 92.934,90 ευρώ. Ποσό που αναλογεί περίπου στο 25% του ετήσιου προϋπολογισμού του, ενώ δεν έχει λάβει καμία απάντηση στα αλλεπάλληλα ερωτήματα που έχουν σταλεί στον Οργανισμό προκειμένου να προσδιορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται από τον ΓΟΕΒ στον ΤΟΕΒ Σαβαλίων, καθώς και τις εργασίες τις οποίες προσφέρουν στον ΤΟΕΒ.

Την ίδια στιγμή ο ΤΟΕΒ Σαβαλίων δίνει μάχη με το χρόνο προκειμένου να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις της ΔΕΗ, καθώς ως γνωστόν πρέπει να καταβάλλει, με δικαστική απόφαση, το χρηματικό ποσό των 500.000 ευρώ, που αφορά μέρος της κατανάλωσης ρεύματος στα αντλιοστάσια για το έτος 2018.

Τα χρήματα έπρεπε να είχαν καταβληθεί μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018, ωστόσο υπήρξε αδυναμία από την πλευρά του ΤΟΕΒ και έχει δοθεί μία παράταση μέχρι τέλος Απριλίου.

«Κάνουμε προσπάθεια και καταβάλλουμε σταδιακά τα χρήματα. Εάν δεν ανταποκριθούν όμως τα μέλη μας και δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους, τότε δεν θα ανοίξει κανένας διακόπτης για τη νέα αρδευτική περίοδο» υπογράμμισε ο κ. Γιαννόπουλος.

Ήδη έχει προχωρήσει και σε σχετική ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο που καλεί τα μέλη του εντός των επόμενων ημερών να τακτοποιήσουν τα υπόλοιπα των οφειλών τους είτε με πλήρη εξόφληση αυτών είτε με από κοινού ρύθμισή τους.

Περαιτέρω,  θα πρέπει να υποβάλλουν Υ/Δ όπου θα δηλώνουν τα στρέμματα που θα καλλιεργήσουν καθώς και να προκαταβάλλουν έναντι, 20ευρώ/στρέμμα καλλιέργειας για το έτος 2019 με έκπτωση 10%.

«Επιπλέον  είναι σημαντικό να τακτοποιηθούν οι οφειλές όλων των μελών πολύ πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου διότι δεν θα είναι εύκολη η άμεση επανατοποθέτηση των βανών λόγω φόρτου εργασίας , αλλά και λόγω του ότι τα δίκτυα είναι πέντε (5) και οι τοπικές κοινότητες που πρέπει να εξυπηρετηθούν δέκα τρείς (13).  Δηλαδή συνολικά 52.100 στρέμματα περίπου. Ειδικά για όσα μέλη υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. να προστρέξουν άμεσα σε αυτή προκειμένου να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων που είτε είναι σε ισχύ είτε επίκεινται στο άμεσο μέλλον» τόνισε ο κ. Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επανατοποθετηθούν οι βάνες σε όσους δεν πληρώσουν και έτσι δεν θα έχουν πρόσβαση στο δίκτυο άρδευσης του Οργανισμού, ούτε θα χορηγούνται βεβαιώσεις περί μη οφειλής στο ΟΣΔΕ 2019 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Νομοθεσία.

Όλη η επικαιρότητα