Οικονομία Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Trust: Aνοικτά προς υποβολή προτάσεων Προγράμματα Επιχορήγησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Ελλάδα

H εταιρεία Trust CC, στα πλαίσια της συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων – μελών του και έχοντας υπόψιν την ανάγκη παροχής ρευστότητας στην αγορά λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19, συνοψίζοντας επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι την τρέχουσα περίοδο παραμένουν ανοιχτά προς υποβολή προτάσεων Προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και αντικειμένου. Συγκεκριμένα, τα Προγράμματα που παραμένουν ανοικτά και αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι τα κάτωθι:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

Όλη η επικαιρότητα