Ηλεία

Βαρθολομιό: Υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση του Μουσικού Σχολείου

Η πιο ευχάριστη νότα για μαθητές – καθηγητές-γονείς

Προϋπολογισμός έργου 350.661,11€  

Η επίτευξη άλλου ένα σημαντικού στόχου της Δημοτικής αρχής, που αποτελεί αίτημα ετών, όχι μόνο του Δήμου  αλλά και του συνόλου της Π. Ε. Ηλείας, και αφορά την  ΑΝΕΓΕΡΣΗ  ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που υπογράφει ο δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός, η Δημοτική αρχή με στοχευμένες προτεραιότητες, συνέπεια και αποφασιστικότητα δρομολόγησε  και ολοκλήρωσε  μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν την εκπόνηση μελετών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων όπως: έγκριση της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, του Περιβαλλοντικού Προελέγχου, Τοπικού Ρυμοτομικού,  Κτιριολογικού αλλά και την εξασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για τον διαγωνισμό της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την κατασκευή του ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ο Δήμαρχος Πηνειού προχώρησε στην υπογραφή της Σύμβασης ποσού 96.968,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). Η μελέτη  ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ αφορά την εκπόνηση των μελετών του σχολικού κτιρίου μουσικού γυμνασίου – λυκείου με υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας .

Η εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης είναι αναγκαία για τους παρακάτω εξής λόγους:

  • Η υφιστάμενη κατάσταση στέγασης του μουσικού γυμνασίου – λυκείου Βαρθολομιού σε λυόμενες αίθουσες δεν μπορεί να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.
  • Η συγκεκριμένη σχολική μονάδα καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του συνόλου της περιφερειακής ενότητας Ηλείας.
  • Η ανέγερση ενός σύγχρονου εκπαιδευτηρίου για το μουσικό γυμνάσιο – λύκειο  Βαρθολομιού είναι ένα αίτημα πολλών ετών από τους συλλόγους γονέων , μαθητών, εκπαιδευτικών και των θεσμικών του Νομού.
  • Η υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση και η υλοποίηση του έργου Ανέγερσης του Μουσικού Γυμνασίου -Λυκείου.

Η  υλοποίηση της κατασκευής του έργου <<Ανέγερση Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου Βαρθολομιού στη θέση Αγά Λιβάδι του Δήμου Πηνειού>> με υποδομές και εγκαταστάσεις που να ανταποκρίνονται λειτουργικά και αισθητικά στις απαιτήσεις της εποχής μας είναι επιτακτικά αναγκαία και ευελπιστούμε ότι η εκπόνηση και παράδοση των απαιτούμενων μελετών θα ολοκληρωθεί στον προγραμματισμένο χρόνο (ήτοι την 27/6/2019) προκειμένου στη συνέχεια να διεκδικήσουμε και να  εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή του, όπου η συμβολή της Περιφέρειας και του Κεντρικού κράτους είναι επιβεβλημένη.

Όλη η επικαιρότητα