Αγροτικά

Οι βασικές αρχές του νέου κανονισμού της Ε.Ε για τα βιολογικά

ους νέους κανόνες, που θα έχουν στόχο να αυξήσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα βιολογικά τρόφιμα και να βοηθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου, ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI). Το συμφωνηθέν κείμενο πρέπει στη συνέχεια να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και από το Συμβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυστηρούς ελέγχους, νέους όρους στις εισαγωγές βιολογικών τροφίμων από τρίτες χώρες και λύνει προβλήματα σε μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (συμβατικές και βιολογικές). Αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την βιολογική παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών τροφίμων με 29 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 4 αποχές.

Θυμίζουμε ότι μια πρώτη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών-μελών είχαμε στις 28 Ιουνίου 2017 και στη συνέχεια εγκρίθηκε τη Δευτέρα (20/11) από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου. Τα βασικά σημεία του κειμένου αναφέρεουν τα εξής:

Για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών:

  • Αυστηροί, βασισμένοι στα κρίσιμα σημεία κινδύνου έλεγχοι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, που, μετά από επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου, θα γίνονται επί τόπου και σε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα, τουλάχιστον ετησίως ή μία φορά κάθε δύο χρόνια, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει καμία παράβαση τα τελευταία τρία χρόνια.
  • Εισαγωγές βιολογικών προϊόντων που θα εναρμονίζονται απόλυτα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: Οι υφιστάμενοι κανονισμοί «ισοδυναμίας», που απαιτούν από τις Τρίτες Χώρες (εκτός ΕΕ) θα αλλάξουν και θα εναρμονιστούν με τα νέα δεδομένα, ενώ οι ήδη ισχύοντες θα καταργηθούν σταδιακά μέσα σε μια πενταετία. Για αποφυγή αναταραχής στην αγορά από την έλλειψη κάποιων προϊόντων η Κομισιόν έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο κατ’ εξαίρεση για άλλα δύο χρόνια.
  • Επιμόλυνση με παρασιτοκτόνα: Οι βιοκαλλιεργητές θα είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα ώστε να αποφύγουν την επιμόλυνση (π.χ. από γειτονικό χωράφι). Εάν ένα μη εγκεκριμένο φάρμακο ή λίπασμα βρεθεί στην εκμετάλλευσή τους ή στο προϊόν τους, τότε το τελικό τρόφιμο δεν θα λαμβάνει την ετικέτα του βιολογικού, έως ότου γίνει περαιτέρω διερεύνηση του θέματος. Εάν αποδειχτεί ότι η επιμόλυνση έγινε σκόπιμα ή ο αγρότης δεν κατάφερε να εφαρμόσει τα νέα προληπτικά μέτρα, τότε το προϊόν χάνει την πιστοποίησή του ως βιολογικό.
  • Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν επί του παρόντος τα κατώτατα όρια για μη εγκεκριμένες ουσίες σε βιολογικά τρόφιμα, όπως τα γεωργικά φάρμακα, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να το κάνουν, επιτρέποντας στις βιολογικές τροφές άλλων χωρών της ΕΕ – που συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ – να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους.

Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κανονισμού, η Κομισιόν θα υποβάλει έκθεση σχετικά με το πόσο αποτελεσματικοί είναι οι κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της επιμόλυνσης και τα εθνικά κατώτατα όρια.

Για την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ:

  • Αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων προς σπορά και ζώων: η καλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και ζώων θα πρέπει να αυξήσει την προσφορά τους για να καλύψει τις ανάγκες των βιοκαλλιεργητών. Οι άδειες παρέκκλισης που επιτρέπουν τη χρήση συμβατικών σπόρων και ζώων στη βιολογική παραγωγή θα λήξουν το 2035, αλλά η τελική ημερομηνία θα μπορούσε να μετατοπιστεί προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, ανάλογα με την αυξημένη διαθεσιμότητα των βιολογικών σπόρων και ζώων.
  • Μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις: επιτρέπονται εκμεταλλεύσεις που παράγουν τόσο συμβατικά όσο και βιολογικά τρόφιμα, υπό τον όρο ότι οι δύο γεωργικές δραστηριότητες θα διαχωρίζονται σαφώς και αποτελεσματικά.
  • Ευκολότερη πιστοποίηση για μικροκαλλιεργητές: η ομαδική πιστοποίηση για μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα διευκόλυνε το πρόβλημα κόστους και θα προσελκύσει περισσότερους παραγωγούς στην βιολογική γεωργία.

«Η θετική ψηφοφορία είναι μια πολύ καλή είδηση, τόσο για τους καταναλωτές της ΕΕ όσο και για τους αγρότες. Χάρη στις πιέσεις του Κοινοβουλίου, νέοι κανόνες θα καταστήσουν πιο προσιτούς τους σπόρους και το πολλαπλασιαστικό υλικό των φυτών με βάση τις ανάγκες της βιολογικής γεωργίας. Οι εισαγωγές στην ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα αυστηρά πρότυπα και θα είναι ευκολότερο να ελεγχθούν. Τέλος, ο νέος νόμος θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των αναγκών μιας ταχέως αναπτυσσόμενης βιολογικής αγοράς», δήλωσε ο εισηγητής και ο κύριος διαπραγματευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Häusling (Πράσινοι / EFA, DE).

Όλη η επικαιρότητα