Βγήκε η απόφαση για αποζημιώσεις ΕΛΓΑ!

Εγκρίθηκε πίστωση 20 εκατ. ευρώ για πληρωμές το επόμενο δεκαπενθήμερο

«Πράσινο φως» για  την καταβολή αποζημιώσεων  που αφορούν  ζημιές  στη φυτική παραγωγή το 2019 στην επικράτεια αλλά  και στην Ηλεία άναψε ο ΕΛΓΑ.

Ένα αίτημα  το οποίο υπεβλήθη μεταξύ άλλων από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θοδωρή Βασιλόπουλο στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα με τον πρόεδρο του οργανισμού Ανδρέα Λυκουρέντζο.  Τον δρόµο για τις πληρωμές που προσδιορίζονται για την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου   άνοιξε σχετική απόφαση που υπέγραψε στις 22 Ιανουαρίου  ο κ  Λυκουρέντζος  µε την οποία «εγκρίνεται δέσµευση πίστωσης ύψους είκοσι εκατοµµύρια ευρώ (20.000.000 ευρώ) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων του (ης) 67.01.000 ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τοµέα του οικονοµικού έτους 2020 για ασφαλιστικές αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ φυτικού τοµέα».