Πολιτική

Βουλή: Τροπολογίες για απευθείας χρηματοδότηση των ΟΤΑ

Παρατείνεται και για το τρέχον έτος η απευθείας χρηματοδότηση των Συνδέσμων Δήμων, με στόχο την ταχεία εκκίνηση των δράσεων πυροπροστασίας λόγω της επικείμενης έναρξης αντιπυρικής περιόδου.

Παράλληλα, απαλλάσσονται οι ΟΤΑ από την υποχρέωση καταβολής φόρων ή τελών χαρτοσήμου υπέρ δημοσίου και από πάσης φύσεως εισφορών υπέρ τρίτων ή από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, πλην των φόρων κεφαλαίου και του ΦΠΑ.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσαν στο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, οι υπουργοί Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νικόλαος Χαρδαλιάς.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία συμφωνία για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους, όπως προσύμφωνα, συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα για την ρύθμιση εξόφλησης δανειακών τους υποχρεώσεων και πάσης φύσεως οφειλών.

Με άλλη τροπολογία χαρακτηρίζεται νομίμως υφιστάμενο κατά θέση, χρήση και δόμηση το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων και κατασκευών της πρώην Αμερικανικής Βάσης Νέας Μάκρης Αττικής, συνολικής έκτασης 36.920,52 τμ, η οποία έχει παραχωρηθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με την τροπολογία:

«Στην έκταση αυτή, η χρήση της οποίας αφορά τη στέγαση του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδεύσεων Πυροσβεστικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νέας Μάκρης, επιτρέπεται, σύμφωνα με τους τιθέμενους πολεοδομικούς όρους, η κατασκευή, ανακατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και η τοποθέτηση νέων υπαίθριων κατασκευών και υπέργειων μηχανολογικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του Κέντρου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Όλη η επικαιρότητα