Περιβάλλον

Υγρότοποι: «Πνοή Ζωής»

ygrotopoi_pnoi_zois.jpg

Στην περιοχή μας έχουμε την τύχη και την τιμή να διαθέτουμε ένα μοναδικού κάλλους και οικολογικής αξίας εθνικό πάρκο. Το ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ.

Τι είναι όμως οι υγρότοποι;

Την 2η -2- 1971 στην πόλη Ραμσάρ του Ιράν υπογράφηκε η ομώνυμη Συνθήκη Ραμσάρ για την προστασία των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας αναγνωρίζοντας την θεμελιώδη σημασία τους και παρέχοντας το πλαίσιο δράσης διεθνούς συνεργασίας για τη διατήρηση και βιώσιμη ορθολογική τους χρήση. Μέχρι στιγμής 163 χώρες έχουν υπογράψει τη σύμβαση, ενώ 2066 υγρότοποι διεθνούς σημασία έχουν καταχωρηθεί  σε αυτήν. Η Ελλάδα ήταν η έβδομη χώρα που υπέγραψε τη συνθήκη Ραμσάρ και την ενεργοποίησε με το Ν.Δ. 191/1974 ανακηρύσσοντας 10 υγροτόπους διεθνούς σημασίας. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προικισμένη με φυσική ομορφιά πλούσια σε υγρό στοιχείο διαθέτει 3 οικολογικά σημαντικές περιοχές που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο Ραμσάρ. Πρόκειται για τη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και το σύνθετο οικολογικό σύστημα του Αμβρακικού Κόλπου.

Υγρότοποι

Πολλά μικρά ποτάμια και χείμαρροι τροφοδοτούν την προστατευόμενη περιοχή με γλυκό νερό, το οποίο όμως, εξαιτίας των αμμολόφων δε μπορεί να φτάσει στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίζεται το εκτενές υγροτοπικό σύστημα από λιμνοθάλασσες και έλη. Η προστατευόμενη περιοχή αποτελεί το Διεθνές Σημασίας προστατευόμενο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς  (συνθήκη Ραμσάρ, Δίκτυο NATURA 2000 κ.α.). Το Εθνικό Πάρκο που έχουμε την τύχη και την τιμή να διαθέτουμε στην περιοχή μας  καλύπτει μια έκταση 143.000 στρεμ. περίπου που χωρίζεται σε ποσοστό 50%  ανάμεσα στις Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας. Η περιοχή υπόκειται σε καθεστώς προστασίας και  υπάγεται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Οι προστατευόμενες περιοχές είναι οικοσυστήματα υψηλής βιολογικής και αισθητικής αξίας και αποτελούνται από ένα πλούσιο μωσαϊκό ενδιαιτημάτων μεγάλης οικολογικής αξίας και αισθητικής. Οι διαδρομές μέσα από το δάσος και πλάι στις λιμνοθάλασσες, η παραλιακή ζώνη με τους αμμόλοφους, ακόμη και τα λιβάδια που γεμίζουν νερό το χειμώνα προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για εξερευνήσεις. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς!

Συγκεκριμένα, η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, Προκόπου, και Αράξου καθώς και το έλος Λάμια προστατεύονται από τη Συνθήκη Ραμσάρ σύμφωνα με την οποία χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι διεθνούς σημασίας και χρήζουν προστασίας. Στο σημείο αυτό θα σταθούμε στην περίφημη Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου.

Λιμνοθάλασσα Κοτυχίου – Ο παράδεισος της Δυτικής Πελοποννήσου.

Η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου είναι η μεγαλύτερη λιμνοθάλασσα της Πελοποννήσου με έκταση περίπου 7,500 στρέμματα και μέσο βάθος 0.40-1.0 μέτρα. Βρίσκεται βόρεια της περιοχής των Λεχαινών του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και βρέχεται στα δυτικά από το Ιόνιο πέλαγος.

Πρόκειται για τυπική μεσογειακή λιμνοθάλασσα που χωρίζεται από τη θάλασσα με στενή αμμολωρίδα μήκους 5χλμ. Αποτελεί έναν σημαντικό τόπο για τη διαχείμαση, μετανάστευση και αναπαραγωγή υδροβίων πτηνών, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε χαμηλούς αριθμούς σε άλλες περιοχές της χώρας.

Χαρακτηριστικό της προστατευόμενης περιοχής είναι η πλούσια σε αριθμό και ποικιλότητα ορνιθοπανίδα της. Από τα 442 είδη πτηνών που υπάρχουν στην Ελλάδα τα 261 έχουν παρατηρηθεί στην περιοχή (ποσοστό 59% περίπου). Από αυτά τα 79 αποτελούν είδη προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (η μέχρι σήμερα 79/409/ΕΟΚ), ενώ 40 είδη εντάσσονται σε μια από τις κατηγορίες κινδύνου του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Σπονδυλόζωων για την Ελλάδα. Η σημασία της περιοχής για αρκετά αναπαραγόμενα είδη είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική. Από τα είδη που φωλιάζουν τα 23 περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της άνω οδηγίας, μεταξύ αυτών και παγκοσμίως απειλούμενα είδη όπως η Βαλτόπαπια Aythya nyroca και το Κιρκινέζι Falco naumanni.

Εκτός όμως από την ορνιθοπανίδα, το Κοτύχι είναι σημαντικός τόπος μετανάστευσης και διαβίωσης των ιχθύων μέχρι την περίοδο έναρξης της αναπαραγωγικής διαδικασίας όπου μεταναστεύουν στη θάλασσα. Για αυτό το λόγο, αποτελεί φυσικό ιχθυοτροφείο το οποίο αξιοποιείται με παραδοσιακές μεθόδους ιχθυοσύλληψης, τα λεγόμενα διβάρι.

Συνεπώς η λιμνοθάλασσα Κοτυχίου όπως κι οι όλοι οι υγρότοποι του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς, αλλά και όλοι οι υγρότοποι της χώρας μας  αποτελούν υγροτόπους εξαιρετικής βιολογικής ποικιλομορφίας που τους προσδίδει τεράστια οικολογική αξία. Ως εκ τούτου καθίσταται επιτακτική η ανάγκη προστασίας τους και όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να κινητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το περιβάλλον είναι το σπίτι μας, είναι η ίδια μας η ζωή! Πρέπει να το αγαπάμε, να το σεβόμαστε και να  το προστατεύουμε όπως και τον εαυτό μας!       

 

* Δικηγόρος Δ.Σ. Αμαλιάδας

Όλη η επικαιρότητα