Υπέγραψε ο Σπίρτζης για το Πύργος-Καλόνερο!

Ενέκρινε τη δέσμευση 19,8 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου
ο υπουργός Υποδομών.

 

Την δέσμευση του ποσού των 19,8 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη δημοπράτηση της βελτίωσης του οδικού άξονα Πύργος-Καλόνερο υπέγραψε ο υπουργός Υποδομών, Χρ. Σπίρτζης, ανάβοντας «πράσινο» στις αρμόδιες υπηρεσίες για να γίνει ο διαγωνισμός.

Σύμφωνα με το έγγραφο που αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια, «αποφασίζεται η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 19.800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100023 της ΣΑΕ 071, για τη δημοπράτηση του έργου: Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό Νερό. Η δημοπράτηση του έργου του θέματος να γίνει με την ανοιχτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, να εφαρμοσθεί ως κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Με βάση την απόφαση, η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις μήνες και ο υπουργός εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης του, να τα αποστείλει προς δημοσίευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να διενεργήσει τον Διαγωνισμό. Προϊσταμένη Αρχή για την υλοποίηση του έργου ορίζεται η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίων Νήσων.

Διαγωνισμός α λα… Πάτρα-Πύργος

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι για να μη χαθεί χρόνος ως την οριστική ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ, έχει προβλεφθεί η εγγραφή του έργου με την προϋπόθεση ότι η Προϊσταμένη Αρχή δεν θα προχωρήσει σε κοινοποίηση της  εγκριτικής απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο της πριν την οριστικοποίηση της χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει και με το Πάτρα-Πύργος, προκειμένου να μη χαθεί χρόνος λόγω των γραφειοκρατικών διαγωνιστικών διαδικασιών.

Στόχος του υπουργείου είναι να γίνει η δημοπράτηση μέσα στο α’ τρίμηνο του 2019 και –αφού εγκριθεί η χρηματοδότηση- να ξεκινήσουν το ταχύτερο δυνατόν οι εργασίες.

Το έργο προβλέπει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο τρίτο τμήμα που βγήκε από την Ολυμπία Οδό, λόγω της απαγορευτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τον Καϊάφα. Στόχος είναι στο υπάρχον δίκτυο να αναβαθμιστεί η οδική ασφάλεια με επαρκή φωτισμό, μπάρες, καθαρισμούς και στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας με αυξημένη κυκλοφορία (Ανεμοχώρι, Κάτω Σαμικό, διασταύρωση Θολού, κλπ), σύμφωνα με τις μελέτες που είχε πάρει η ΠΕ Ηλείας από την «Εγνατία» ύστερα από διαδοχικές συναντήσεις με το αντιπερ/ρχη Ηλείας, Γ. Γεωργιόπουλο.