Ελλάδα

Υποχρεωτική Κατάρτιση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Η εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, η οποία αποτελεί νομική υποχρέωση όπως προκύπτει από την ΚΥΑ 487/2000.

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του δημιούργησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων για την εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων (με εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης, διαφάνειες και οπτικοακουστικό υλικό)

Γιατί πρέπει οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφίμων να καταρτιστούν;

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 487/2000, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε σχετική κοινοτική οδηγία, το προσωπικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον χώρο των τροφίμων, σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, έχει την υποχρέωση να παρακολουθήσει σεμινάριο κατάρτισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Επιπλέον, όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της τήρησης των κανόνων υγιεινής στον τομέα των τροφίμων, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόν- των και των υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις και πάνω απ’ όλα συνδέεται με την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Αντιλαμβανόμαστε επίσης την ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει ενημέρωση τόσο για τις βασικές αρχές υγιεινής, όσο και για τις παραγωγικές – τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Ποιος είναι ο στόχος αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης;

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η συμβολή στην τήρηση των όρων και συν- θηκών υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόν των υπηρεσιών και η προστασία του καταναλωτή.

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

 • Nα διατηρηθεί και να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το επίπεδο ατομικής προστασίας
 • Να διασφαλιστεί και βελτιωθεί η καθαριότητα των χώρων και η υγιεινή των τροφίμων
 • Να μάθουμε, όλοι εμείς που απασχολούμαστε σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τρόφιμα, να εργαζόμαστε σωστά και με ασφάλεια

Σε ποιους ακριβώς απευθύνεται το πρόγραμμα κατάρτισης;

Το πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των κλάδων που συνδέονται με τον επισιτισμό όπως:

 • Επιχειρήσεις παραγωγής
 • Επεξεργασίας
 • Αποθήκευσης
 • Μεταφοράς
 • Λιανικού εμπορίου
 • Διάθεσης τροφίμων (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία)
 • Μαζικής εστίασης (εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κλπ.)
 • Εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, αλλαντοποιίας, παραγωγής γύρου κ.λ.π.

Ποιος φορέας εκπόνησε το πρόγραμμα και είναι υπεύθυνος για την τήρησή του;

Υπεύθυνος οργανισμός για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), ο οποίος εξέδωσε εγκύκλιο που καθορίζει τους όρους υλοποίησης της κατάρτισης (www.efet.gr). Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, οι εκπαιδευτές προέρχονται από ειδικό μητρώο του ΕΦΕΤ, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει καθοριστεί από τον ΕΦΕΤ, το σεμινάριο έχει διάρκεια 10 ωρών, η υλοποίησή του γίνεται σε 2 ημέρες και μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Η διαδικασία αξιολόγησης των καταρτιζόμενων διεξάγεται με την ευθύνη του ΕΦΕΤ. Οι βεβαιώσεις παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης της κατάρτισης εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ.

Σε τι ωφελείται μια επιχείρηση τροφίμων από την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης εκ μέρους των εργαζομένων της;

 • Ικανοποιεί τη νομοθετική υποχρέωση της Υπουργικής Απόφασης 487/2000 που βαρύνει πρωτίστως τον υπεύθυνο της επιχείρησης
 • Αποκτά καταρτισμένο προσωπικό, ικανό να τηρεί τους όρους υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, επομένως να προστατεύει την επιχείρηση από τις πιθανές βλαβερές συνέπειες της μη τήρησης των σχετικών κανονισμών
 • Αναβαθμίζει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της και εμμέσως βελτιώνει την εικόνα της απέναντι στους πελάτες και στην τοπική κοινωνία

Σε τι ωφελείται ένας εργαζόμενος από την παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης;

 • Ικανοποιεί τη νομοθετική πρόβλεψη της Υπουργικής Απόφασης 487/2000 που θεσπίζει την υποχρεωτική κατάρτιση όλων των εργαζομένων που ασχολούνται με τρόφιμα
 • Αποκτά την επίσημη βεβαίωση του ΕΦΕΤ, δηλ. ένα πιστοποιητικό πολύ χρήσιμο για την επαγγελματική του σταθεροποίηση και εξέλιξη
 • Βελτιώνονται οι γνώσεις του στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, συνεπώς αυξάνονται οι ικανότητές του στην εργασία
 • Κατανοεί ακόμη καλύτερα την ανάγκη τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, επομένως εργάζεται με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ασφάλεια

Πληροφορίες Προγράμματος – Αιτήσεις συμμετοχής:

 

κ. Κονδύλης Νικόλαος

Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Πύργος

Τηλέφωνο: 2621037361, 31543 – 21 555 555 00 για όλη την Ελλάδα)

Fax: 2621081256

E-mail: info@consul.gr

FΒ: Consul  Α.E. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

W: consulkek.gr

Όλη η επικαιρότητα