Ηλεία

Υπογράφεται η έγκριση χρηματοδότησης του εργοστάσιου απορριμμάτων: «Ανθίζει» η Τριανταφυλλιά!

Θέμα λίγων ημερών είναι πλέον η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του εργοστασίου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Τριανταφυλλιά. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της  εφ. «Πατρίς» η Διαχειριστική Επιτροπή του προγράμματος ΕΠΕΡΑ στο υπουργείο Περιβάλλοντος ολοκλήρωσε όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και απέστειλε τον σχετικό φάκελο   στη Γενική Γραμματέα  Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ κ. Ευγενία Φωτονιάτα, που είναι αρμόδια για την υπογραφή της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου.

Η κ. Φωτονιάτα αναμένεται και εντός της άλλης εβδομάδας να προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής απόφασης οπότε ο φάκελος θα φύγει για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να περάσει από προσυμβατικό έλεγχο. Γνώστες του θέματος επισημαίνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί για να ελεγχθει ο φάκελος θα είναι δυο με τρεις μήνες, οπότε αμέσως μετά θα υπογραφεί η σύμβαση. Εκτιμάται ότι αν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτο εμποδιο της τελευταιας στιγμής το φθινόπωρο θα ξεκινήσουν οι εργασίες, με συμβατικό χρόνο υλοποίησης τους 25 μήνες.

‘Όπως είναι γνωστό ο συνολικός προυπολογισμός του εργοστασίου ανέρχεται στο 34 εκατ. ευρώ από τα 17 εκατ. ευρώ είναι η συμμετοχή του Δημοσίου και άλλα 17 εκατ. ευρώ θα διαθέσει  ο ανάδοχος μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανειοδότησης από τράπεζες.

Το εργοστάσιο της Τριανταφυλλιάς θα έχει μέγιστη δυναμικότητα επεξεργασίας απορριμμάτων 80.000 τόνων ετησίως και την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, που περιλαμβάνει μηχανική ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, αναερόβια χώνευση υπολειπόμενου κλάσματος, παραγωγή βιοαερίου και ηλεκτρικού ρεύματος απ’ αυτό, κομποστοποίηση χωνεύματος και διάθεση του πολύ μικρού αδρανούς υπολείμματος στον ΧΥΤΥ της Τριανταφυλλιάς.

Όλη η επικαιρότητα