Αγροτικά

Ζωτικής σημασίας τα εγγειοβελτιωτικά έργα για την οικονομία της Ηλείας

erga_2.jpg

 Μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία αναπτύσσεται μεταξύ της Αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του ΓΟΕΒ Πηνειού- Αλφειού για την βελτίωση και τον εκσυχρονισμό  των  εγγειοβελτιωτικών έργων του νομού. Η δυνατότητα που δίνεται  ένταξης σε επιχειρησιακό  πρόγραμμα της νέας προγραμματικής περιόδου  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  με τον κωδικό « Περιβάλλον» δεν θα πρέπει να πάει χαμένη.

Οι δύο πρόεδροι της Αναπτυξιακής Παναγιώτης Πλατανιάς και του ΓΟΕΒ Πηνειού- Αλφειού Αναστάσιος Αλτάνης συναντήθηκαν χθες το πρωί στα γραφεία της Αναπτυξιακής στον Πύργο προκειμένου να θέσουν τις βάσεις  της συνεργασίας τους.  Εκείνο το οποίο επισημάνθηκε ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη ολοκληρωμένης πρότασης για την οποία όπως είπαν θα ενημερωθούν μέσα στις επόμενες ημέρες οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Πρέπει να τονιστεί ότι η διοίκηση του ΓΟΕΒ σχεδόν σε καθημερινή βάση «ενοχλεί» τα συναρμόδια υπουργεία για την ανάγκη αποκατάστασης και βελτίωσης των εγγειοβελτιωτικών έργων διότι αποτελούν την ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας της Ηλείας.

Τελευταία η διοίκηση του οργανισμού επεσήμανε σε σχετική επιστολή στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης:  «Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων(ΓΟΕΒ) των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων των πεδιάδων Πηνειού-Αλφειού Ν. Ηλείας, συντηρεί και έχει την ευθύνη της λειτουργίας του πολύ μεγάλου  πρωτεύοντος  αποστραγγιστικού   δικτύου  των παραπάνω έργων  συνολικής έκτασης 322.000 στρεμμάτων. Το αποστραγγιστικό δίκτυο συμπληρώνεται με 5 αντλιοστάσια στράγγισης συνολικής αποστραγγιστικής ικανότητας 120.000 m3/h και με το  οδικό δίκτυο που εκτείνεται παράλληλα των τάφρων. Το αποστραγγιστικό δίκτυο του έργου, και ιδιαίτερα οι μεγάλες αποστραγγιστικές τάφροι, είναι αποδέκτες και των ομβρίων υδάτων των ημιαστικών, αστικών, ημιορεινών και ορεινών περιοχών, που βρίσκονται εκτός της δικαιοδοσίας των έργων.

Όπως είναι φυσικό τη συντήρηση και διατήρηση της λειτουργικής ικανότητας του  αποστραγγιστικού συστήματος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από τους αγρότες, των οποίων οι περιουσίες βρίσκονται εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων, με αποτέλεσμα τα αντλιοστάσια και κυρίως οι τάφροι να συντηρούνται πλημμελώς. Έτσι φτάσαμε  σήμερα το  σύστημα, δηλαδή αποστραγγιστικό δίκτυο, οδικό δίκτυο και στραγγιστικά αντλιοστάσια να έχουν απαξιωθεί σημαντικά και να βρίσκονται στα πρόθυρα της μη ανταπόκρισης έστω και σε μικρές ποσότητες υδάτων.   

Το αποστραγγιστικό δίκτυο θα δεχθεί και φέτος ίσως το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου των όμβριων, τα οποία λόγω της ιδιαιτερότητας, θα προκαλέσουν νέες και μεγαλύτερες  προσχώσεις. Εάν το αποστραγγιστικό δίκτυο δεν συντηρηθεί ολοκληρωτικά κατά την φετινή περίοδο,  τότε οι πλημμύρες είναι σχεδόν βέβαιες».

Γιώργος Ροζής

Όλη η επικαιρότητα