Ολυμπία Οδός: Νυχτερινός αποκλεισμός μεταξύ των κόμβων Πάτρα-Κ1 και Εγλυκάδας της Περιμετρικής Πατρών

Για την εκτέλεση εργασιών βαθμονόμησης και δοκιμών της εύρυθμης λειτουργίας των καμερών του συστήματος αυτόματης ανίχνευσης συμβάντων των σηράγγων της …

Όλη η επικαιρότητα